Rooster BHV/EHBO

In het calamiteitenplan is vastgelegd hoe men zich voorbereid en hoe met een calamiteit om te gaan. Het plan geef organisatiestructuren, processen en afspraken voor calamiteiten situaties. In het plan wordt beschreven wie welke taken heeft en bevoegdheden bij een calamiteit en hoe afspraken en wettelijke regelgeving en andere organisaties plaatsvindt.

Wij (Luctor) zijn in Nederland wettelijk verplicht een plan te hebben. Henk Schreuders, Cor van der Linde en Jan Vorsselman regelen al het werk voor dit calamiteiten plan en zorgen er voor dat alles aan de wettelijke eisen voldoen, dit in opdracht van het Luctor bestuur.

Een calamiteitenplan maken is teamwork, waarbij kennis, betrokkenheid en inzet van een ieder in Luctor nodig is. Het is geen leuke klus en er is moed voor nodig om te beginnen, maar samen aan een plan bouwen, samen trainen en oefenen en leren van (bijna-) incidenten die plaatsvinden, doet iets met onze BHV organisatie! Het maakt Luctor sterker!

Calamiteiten en ellende, er kan van alles misgaan in Luctor, maar niet datgene wat wij BHV-ers weten te voorkomen, omdat de BHV-ers en Luctor steeds goed ons huiswerk maken, dwz dat wij BHV-ers,de kosters, voorgangers en het bestuur samen als team de wettelijke regels hoog zullen houden.

datumochtend dienstavond dienst

Graag zelf ruilen als je niet kunt.

Meer informatie:
Jan Vorsselman tel. 06 471 60 973 email janrvorsselman@me.com

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die mee willen draaien in het EHBO-BHV rooster, wil jij daar graag aan mee werken geef je dan zo snel mogelijk op.

Met vriendelijke groet Jan Vorsselman.