Mannen/vrouwen bidstond Elburg

Vanouds is Luctor een biddende gemeente. Sinds jaar en dag wordt er op diverse tijden gebeden. Tot nu toe is er in Elburg alleen op donderdagavond een gebedsgroep actief. Een tijdstip waarop niet iedereen blijkt te kunnen. Wij, Frans en Harmke de Lange hebben daarom het initiatief genomen voor twee nieuwe gebedsgroepen ’s morgens vroeg. Wij hebben daar vanuit onze oude gemeente heel goede ervaringen mee. De belangrijkste voordelen: weinig agendaproblemen waardoor bijna iedereen kan komen en ten tweede zijn er zo vroeg in de morgen nog weinig zaken die ons afleiden van het gebed.

Wat is de bedoeling? Iedere donderdagmorgen om 6.30 uur willen we gaan bidden met de mannen van onze gemeente. De formule is eenvoudig: een pot koffie en een pot thee, even rustig wakker worden, inventariseren van gebedspunten, zingen van een paar liederen en vervolgens een open gebed. Naast het gebed voor de gemeente is er ook ruimte om te bidden en danken voor persoonlijke zaken. Klokslag 7.30 uur wordt er afgesloten zodat men op tijd op het werk kan verschijnen. Iedereen is van harte welkom met of zonder werkkleding.

Waar?  Fam. de Wolf, Botterstraat 18 in Elburg 

Voor de vrouwen is gekozen voor de dinsdagmorgen om 8.30 uur ( om de 14 dagen). Het bidden valt dan mooi te combineren met de weekmarkt. 8.30 uur blijkt uit ervaring ook een goed tijdstip, omdat de kinderen dan naar school zijn. Hoewel de kring uiteraard niet alleen bedoeld is voor vrouwen met schoolgaande kinderen.

Waar?  Marry de Zwaan, Rijsaert 14 te Elburg
Wanneer? voor actuele datums verwijzen we naar het maandblad 

We hopen dat we door het organiseren van deze gebedsgroepen ons steentje mogen bijdragen aan de opbouw van de gemeente. De gebedsgroepen hebben een laagdrempelig karakter. Niemand wordt verplicht om mee te bidden. Als je alleen in stilte mee wilt bidden, van harte welkom! De ervaring leert dat een dergelijk gebedsgroep zich meestal vanzelf ontwikkelt tot een gezellig en onmisbaar moment in de week. Een waardevolle tijd met God

Wij hopen dan ook dat u zich aangesproken voelt om mee te komen bidden. Tot opbouw van de gemeente en verheerlijking van Zijn heilige naam. Als u nog vragen heeft, schiet ons even aan of bel of mail even.

Frans en Harmke de Lange Tel. 0525-681988 en e-mail f.a.delange@kpnmail.nl