Ochtendbidstonden

Even een stukje geschiedenis:

Jesaja 56:7 ….want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Dat is de tekst die het International House of Prayer, Kansas City, V.S. als hun logo gebruikt. www.ihopkc.com Echt de moeite waard om hun site eens te bekijken.
Hun zendelingen Rick en Kathi Maresco zijn in 2002 in Haadyai, Zuid Thailand, ook een dagelijkse bidstond begonnen. Ik heb toen de zegen ervaren van samen de dag te beginnen met gebed.

In Luctor begon de 06.00 uur bidstond op donderdag in het voorjaar van 2004, speciaal om te bidden voor de vergunning voor de nieuwbouw plannen. Toen die bidstond stopte (tijdelijk bleek later), kreeg ik het verlangen om een dagelijkse bidstond op werkdagen te beginnen. Die begon op 11 oktober 2004. Op woensdag bidden we van 06.30-07.30 uur. En op donderdag nog zoals voorheen, dus van 06.00 – 07.00 uur.

God gaf me de volgende dingen in het hart:
– dat we ons in Hem verheugen, dus aanbidding.
– dat Hij zijn hart en plannen met ons kan delen, zodat wij onze wil op één lijn brengen met Zijn wil.
– dat Hij meer en meer Zijn heerlijkheid in de gemeente kan openbaren.

We beginnen met een tijd van aanbidding (20 min.) en daarna een tijd van voorbede, voor Luctor, onze streek, het land en ook wereldwijd, voor de komst van Zijn Koninkrijk. Het plan is om “luisterend” te bidden rondom een thema. Als niemand meer iets op zijn hart heeft voor een bepaald thema dat begonnen is, dan begint iemand voor een nieuw onderwerp om voor te bidden.

Er komen gemiddeld zo’n 4-6 mensen samen om te bidden. Je kunt later komen of eerder weg gaan, al naar het in uw/jouw schema past. Sommigen komen één keer peer week, anderen vaker, net naardat God het je in het hart geeft. We komen om Hem te eren en baanbrekers te zijn voor Zijn Koninkrijk. U wordt van harte uitgenodigd, want er is nog plaats. En dit is zeker, onze God is het waard: om je bed voor uit te komen, om je tijd nieuw in te delen. Overweegt u/jij het eens? Welkom!

Op donderdag van 06.00 – 07.00 uur
Op woensdag van 06.30 uur tot 07.30 uur

Namens allen, Liesbeth Otten