Donderdagavondbijbelstudie (Kring C)

KRING C
Bijbelboek Handelingen.

Bijbelboek Handelingen.
C1: Aanvang 19.30 uur
Do. 01 nov. Emmy Spronk, Ranonkel 18, Oldebroek, tel. 0525-631431
Do. 15 nov. Reyer Sneller, Fazantlaan 11, Wezep, tel. 06-55122636
Do. 29 nov. Han en Margrietha van de Werfhorst, Winterdijk 10, Oosterwolde,

tel. 0525-633506
C2: Aanvang 19.45 uur
Do. 01 nov. Wim Groen, Houthakkersweg 121, Wezep, tel. 038-3769737
Do. 15 nov. Bart en Fenna Buxtorff, Houthakkersweg 131, Wezep, tel. 038-3761530
Do. 29 nov. Gart en Inie van Boven, Klocklaan 30, Oldebroek, tel. 0525-631801
Do. 8 nov. gezamenlijke avond in de Schaapskooi van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Presentatie over de geschiedenis van Armenië, het oudste christelijke land ter wereld.
Iedereen is van harte welkom, voor nadere inlichtingen: Bart Buxtorff, tel. 038-3761530.