Diaconale giften

Wilt u een gift geven met een diaconale bestemming?
Dat kunt u doen door geld over te maken naar het volgende rekeningnummer:

NL81RABO0348418523
t.n.v. Diaconaat Luctor

Hartelijk Dank.