Talentenbank

Download het opgaveformulier voor de talentenbank hieronder:

Opgaveformulier Talentenbank

TALENTENBANK – HET KOMT VAN TWEE KANTEN!

Sinds enige tijd ‘draait’ de talentenbank in Luctor et Emergo. Regelmatig komen er verzoeken binnen van gemeenteleden/bezoekers die hulp nodig hebben bij een bepaalde klus in of om het huis of bij vervoer naar het ziekenhuis om maar een paar voorbeelden te noemen. Op deze manier kan een ieder met de talenten die hem of haar zijn toevertrouwd de ander tot hulp zijn.

Hierboven kun je een formulier downloaden waar op je kunt aangeven voor welke hand- en spandiensten je beschikbaar bent en welke tijd je hiervoor hebt.
Deze gegevens worden bijeengebracht in een computerbestand, waardoor het makkelijker wordt om hulpvragen te koppelen aan aangeboden diensten. Het is de bedoeling dat jaarlijks wordt gecheckt of de aangeboden inzetbaarheid kan worden gecontinueerd.
De hulp die gegeven wordt is in principe kortdurend en is aanvullend op eventuele professionele hulp.

Naast het aanbieden van diensten gaat de talentenbank ook over het vragen van hulp. Het is niet makkelijk om hulp te vragen, je moet over een drempel heen. Maar jouw hulpvraag geeft de ander de gelegenheid om zich daadwerkelijk in te zetten. Op die manier zijn we elkaar tot een hand en een voet.

De taakgroep diaconaat is ook geïnteresseerd in de eventuele betrokkenheid van gemeenteleden als vrijwilliger bij diaconale organisaties zoals het EBC of de Tweede Mijl. Ook dit kun je aangeven op het formulier.
Verder is het mogelijk om aan te geven of je beschikbaar bent om advies te geven op een terrein waar je door je werk een bepaalde ervaring in hebt, bijv. jeugdzorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg of financiën.

Met de privacy van zowel hulpvrager als hulpaanbieder wordt zorgvuldig omgegaan.

Voor meer informatie of (hulp)vragen kun je terecht bij de taakgroep diaconaat. Contactpersoon is Henk Broekhuizen (tel. 06-21392382) of gebruik onderstaand contactformulier.

    Naam:
    E-mail:
    Telefoon:
    Bericht: