Evangelisatiekoor

Het Evangelisatiekoor bestaat in 2017 42 jaar en heeft bekendheid binnen en buiten Oldebroek.Evangelisatiekoor (1) Het is een gemengd koor. Er is een prima balans tussen mannen en vrouwen en dat heeft resultaat. Het Evangelisatiekoor wil graag de naam van het koor recht doen. Sinds 2013 wordt er per jaar één Engelstalig lied ingestudeerd, voorzien van een vertaling.
De Evangelie verkondiging door het lied blijft prioriteit. Samen zingen en getuigen onder leiding van de enthousiaste dirigent Bea Schreurs.

Het koor is opgericht in 1975 door Jaap van Boven. Jaap is dirigent geweest van 1975 tot 1999. Hij is opgevolgd door  Wim Rouw. Wim heeft het koor 6 jaar onder zijn hoede gehad. Per september 2005 is  mevr. Bea Schreurs uit Wezep dirigent. We zijn blij met haar. Ze weet de muzikale puntjes op de i te zetten en kan de partijen op een voortreffelijke manier (bege)leiden. De lachspieren komen regelmatig los. Naast haar kundigheid en inzet heeft ook het brengen van de boodschap hoge prioriteit. De tekst van de liederen moet harmoniëren met de decibels, de uitstraling, het articuleren enzovoorts.

Optredens zijn er in de kerkdiensten van de eigen geloofsgemeenschap Luctor et Emergo, daarnaast zo’n 4x per jaar in verzorgingstehuizen en kerken in de regio.  Regelmatig is er een solistisch optreden van één van de vrouwelijke of mannelijke koorleden.  Als er een optreden is dan gaat als pianist mee, de heer Gerrit Koele.
Er worden concerten gegeven in samenwerking met andere koren.

Er wordt ook  de gelegenheid geboden om mee te oefenen voor een cantate of oratorium.  Het is fijn als een flink koor zo’n prachtig muziekstuk ten gehore brengt. In ons repertoire hebben we; kerst- en paascantate, de Schepping en zijn we bezig met de Exodus.

Het koor telt 42 leden (juli 2017). De sfeer is altijd prima. Kom meegenieten! Er is beslist geen ledenstop. Altijd is er ruimte, voor een belangstellende om een keer te komen luisteren of mee te doen. Een gezellige avond (of zelfs dag) organiseren we 1 x per jaar. Ook is er jaarlijks de ledenvergadering. Dan worden alle leden weer op de hoogte gebracht van de gang van zaken en is er ruimte voor ieders inbreng. De maanden juli en augustus heeft het koor vakantie.

Op donderdag is de oefenavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie: kerkzaal van de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo, Mheneweg Noord 1 te Oldebroek.

Voor meer informatie kunt u bellen met secretaris Hennie van Loo, tel. 0525-631939
Wilt u een afspraak maken voor een optreden dan kunt u bellen met de secretaris.
U kunt in de map “optredens” zien waar en wanneer er opgetreden wordt. De verzorgingshuizen worden daarop niet genoemd.