Oratorium De Schepping uitgevoerd

Het Evangelisatiekoor heeft zondag 22 juni 2014 het oratorium De Schepping uitgevoerd. Hier volgt een kort verslag.

DSC_0092

   John Kramer opende de avond en heette iedereen welkom met name het ensemble, pianist Gerrit  Koele en onze dirigent Bea Schreurs.
Als samenzang wordt gezonden “Uw schepping Heer’ is wonderschoon’. Dat we daar zingend en belijdend bij stilstaan attendeert  John  en gaat ons dan voor in gebed.
Het koor opent met lied ‘Lof aan de Heer’ en vervolgt met de oratorium De Schepping met zang, woord, muziek en beeld. De spreekstem is van John Kramer.

Het koor ziet er fantastisch uit, de dames gekleed met kleurrijke shawls. Op de foto’s is het één en ander te zien. De veldboeketten zijn meegebracht door koorleden. Het verwijst allemaal naar de schepping.
Een zestal gastmuzikanten met 2  bugels, hoorn, bariton, dwarsfluit en viool. Het was een prachtig geheel. Uiteraard een piano, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Dat moet je gehoord hebben.

Na het concert spreekt Hetty, onze voorzitter, een dankwoord uit allereerst aan onze hemelse Vader. Hij is de Schepper van alles wat leeft en wij mogen daarvan genieten met onze zintuigen. Laten we letten op alles wat mooi is. Hetty bedankt Bea voor het vertrouwen dat ze heeft gehad in ons koor maar ook de moed en het geduld.  Ze bedankt iederéén die meegewerkt heeft.
Wat is er een talent in ons midden. En wat geweldig als mensen dat gebruiken, een ieder op eigen gebied. Dan zijn we elkaar tot aanvulling. Zo heeft onze Schepper het bedoeld en zo wordt Hij geëerd.

Gerrit Franken opent met; hebben we verstaan wat we gezongen hebben? Gelooft u in de schepping van God? We zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Niemand kan zeggen, ik merk niets van God. God heeft het in de mensheid gelegd. Door de zonde kwam er een kink in de kabel. God maakte een plan om ons weer in Zijn nabijheid te kunnen hebben. Hij zond Zijn Zoon naar deze aarde. Gelooft u in Zijn komst?
Gelooft u niet in de schepping en de komst van Zijn Zoon? God kan het u openbaar maken. Kniel bij het kruis zodat we allen straks zullen zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.  Dan heeft deze avond aan zijn doel beantwoord. We zijn een Evangelisatiekoor!
Gerrit dankt met ons.

We zingen als samenzang  “Majesteit” en als toegift een oratorium gedeelte “Licht”

Dan krijgt Johan Wastenecker het woord. Op zijn gezicht is te zien dat hij een schokkende boodschap heeft. Hij kijkt terug op een mooie avond die we mee mochten maken. God is de Schepper van het leven. God  is ook Degene die het leven neemt. Zo is Henk Kruithof, de man van Hetty, vandaag plotseling overleden. Onze gedachten gaan uit naar Hetty, de familie Kruithof en familie  Van de Weg. Johan bidt tot God om troost, kracht en Zijn nabijheid voor Hetty en familie.

Niemand heeft verwacht dat dit de laatste mededeling  zou worden vanavond.
Er is koffie voor iedereen met eigen gebakken lekkernijen en daar wordt gebruik van gemaakt. Dan gaat iedereen huiswaarts.