Kring C

Kringdag
Kring C is voornemens haar jaarlijkse kringdag te houden op DV zondag 9 september
bij fam. Rietberg aan de Zuiderzeestraatweg 410-1. Ook mensen uit andere kringen zijn
van harte welkom. De bedoeling is om direct na de morgendienst, richting fam. Rietberg
te vertrekken. Info: Bart Buxtorff, tel. 038-3761530.

De kringdag vindt op D.V. zondag 9 september plaats, aansluitend aan de morgendienst in Luctor. De ontmoetingsplaats is bij familie rietberg

Ook als u (nog) niet in Kring C bent ingedeeld, bent u van harte welkom!

Een persoonlijke uitnodiging met verdere informatie, kunt u binnenkort tegemoet zien. Het is een mooie gelegenheid om andere broeders en zusters, in een ontspannen omgeving te ontmoeten. Meestal is zo’n dag rond half drie afgelopen maar u kunt ook gerust een gedeelte van de dag meemaken.

We zien uit naar een bemoedigende ontmoetingsdag en hopen dat velen, ook als u hier nog nooit bent geweest, van de gelegenheid gebruik zullen maken.

In september starten we weer met de Bijbelstudie op donderdagavond. Iedereen die het leuk of prettig vindt om in een kleine huislijke kring dieper op onderwerpen in te gaan is van harte welkom. Bij twijfel is het geen probleem om één of meerdere keren vrijblijvend te komen kijken.