Kring D

Elke eerste maandag en derde dinsdag van de maand komen wij bij elkaar. We starten om 19.45 uur met koffie en de avond eindigt om 22.00 uur. We beginnen meestal met zingen, daarna een onderwerp wat die avond behandeld wordt en daarna gebed. Op deze avonden staat ontmoeting met God en elkaar centraal. Als gelovigen hebben we allemaal gaven van God gekregen en deze gaven zijn niet voor jezelf maar voor de gemeente, het lichaam van Christus. Een kringavond is uitermate geschikt om elkaar als lichaam op te bouwen, te bemoedigen en te steunen of bij te staan of wat dan ook. We mogen dit ook als gezegende avonden ervaren en misschien wil jij ook een keer komen kijken of je aansluiten bij een kring? Dan ben je van harte welkom bij Sjaak en Willy ten Hove, , Oldebroek, tel. 0610100272

KRING D2-De Hagen

Wij komen één keer per twee weken op donderdag bij elkaar (alle even weken), wisselend in Oldebroek (De Hagen) en ’t Harde.
Samen proberen we Gods nabijheid te zoeken, door zingen, gebed en Bijbelstudie. Op dit moment doen we dat aan de hand van het boekje ‘De Bergrede’ van Henk Binnendijk. Je bent van harte welkom om samen met ons meer van Hem te leren.

Wil je meer informatie of weten waar we op welke datum samenkomen: Familie Hartemink, tel. 0525-750921