Vrouwenvereniging

We komen om de 2 weken op de dinsdagavond bij elkaar van 19.30u -21.30u.

De invulling van de avond:
Bijbelstudie wordt om de beurt gegeven door één van de vrouwen, daarna hebben we pauze met koffie of thee en iets lekkers.
Uiteraard ontbreekt de ontspanning niet d.m.v. bijvoorbeeld van een quiz of wat maken voor de bazaar, kaarten maken voor de zieken en de zendelingen, die worden verstuurd met Kerst en Pasen.
Met de kerst worden er ook kerstbakjes gemaakt voor de zieken binnen Luctor.

Een aantal keren in het jaar komt er een spreekster van buitenaf, meestal een zendeling. Vanuit de vrouwenvereniging helpen we ook bij het verzorgen van de begrafenissen en met de conferentie.

De actuele datums zijn te vinden in het maandblad.
Voor informatie: Hennie van Loo, tel. 0525-631939 of Inie van Boven, tel. 0525-631801.