Alternatief veldfeest

Beste broers en zussen in onze Heer,
Graag hadden we als veldfeestcommissie u op deze plaats een oproep gedaan om weer naar ’t Mulligen te komen om op 5 juli weer een mooi samenzijn te beleven. U weet het: het kan helaas niet dit jaar. Dat vinden we allemaal heel jammer. Als commissie hebben we nagedacht over een alternatieve, online vorm van samenkomen. Dat levert echter de nodige technische hindernissen op vooral voor mensen die minder gewend zijn aan het gebruik van computers of smartphones. Om te voorkomen dat we veldfeest organiseren waar niet iedereen aan mee kan doen, gaan we dus niet proberen een ‘online veldfeest’ te organiseren. Een heel belangrijk aspect van het veldfeest is het onderlinge contact, het ervaren van sociale en geestelijke gemeenschap. Dat missen we nu. Om dat een heel klein beetje toch te bereiken hebben we een verzoek aan u! En dat verzoek is:
Zou u een kort getuigenis kunnen geven, dat gebruikt wordt in de dienst van 5 juli of – bij veel aanmeldingen – in een online dienst daarna?
U kunt een algemeen persoonlijk geloofsgetuigenis geven, maar het kan ook betrekking hebben op de huidige Corona-crisis en wat die heeft betekend voor u. U kunt het mogelijk combineren met een afsluitende groet aan de Luctor-gemeente, wat ook mooi is in een periode dat we elkaar weinig of niet zien. Op deze manier kunnen we toch – al is het beperkt – de gemeenschap der heiligen ervaren.
Als u dit zou willen, kan dat op 2 manieren:
1. In de dienst. U kunt, nadat we dat concreet met u afspreken, naar het Luctor-gebouw in Odebroek gaan om daar uw getuigenis in de dienst uit te spreken, zodat het zichtbaar/hoorbaar is via de online dienst. In het gebouw zal verder slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, zoals de voorganger, het combo, mensen van de techniek, etc.
2. Via een filmpje. We komen graag naar u toe om uw getuigenis met de camera op te nemen en dan later af te spelen tijdens de dienst. Dan opnemen kan dan bij u thuis of bij mooi weer bij u in de tuin. Altijd op 1,5 meter afstand natuurlijk.
Als u een getuigenis zou willen geven, mail me dan naar rsneller@gmail.com of geef u telefonisch op via 06-55 122 636. Daarna maken we dan een planning, wie er wanneer een getuigenis geeft, en maken we concrete afspraken met u.
Het zou fijn zijn als een flink aantal mensen zich opgeeft. Doet u mee?
Met een hartelijke groet
namens de veldfeestcommissie, Reyer Sneller

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world