Bericht taakgroep diaconaat

Voor alle Luctorianen,

Het zijn wel heel bijzondere tijden: Luctor 3 weken “op slot”. Alle maatregelen van de overheid zijn zinvol, maar kunnen ook problemen veroorzaken. Dat kunnen heel praktische zijn: van wie doet voor mij de boodschappen, wie haalt de medicijnen van de apotheek of wie laat de hond uit nu ik de deur niet meer uit kan of mag, tot wie past er op de kinderen als het even helemaal niet anders lukt. Veel zal binnen de familie, vriendenkring, Luctorkring of
met bekenden worden opgelost. Er is een groep van jongeren de die jeugdalfa volgt bereid om in actie te komen. Je kunt ook aan andere problemen denken, b.v. ZZP ers of andere ondernemers die een dramatische daling in inkomen hebben. De taakgroep Diaconaat wil graag doen wat ze kan. Bij praktische vragen coördineren, bij andere vragen meedenken in een oplossing. Rob Boerma is het eerste aanspreekpunt van de taakgroep Diaconaat. 0625498394 of diaconaat@luctoretemergo.com.

p.s. zo nodig helpen we ook mensen buiten Luctor met praktische ondersteuning.

De taakgroep Diaconaat.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world