Bijeenkomst zondagsschool kinderen 5 juli

Op zondagmiddag 5 juli willen we graag voor de laatste keer dit seizoen met onze zondagsschoolkinderen bij elkaar komen. Ook voor hen was en is het een bijzondere tijd, waarin we elkaar lang niet hebben gezien. Graag zouden we daarom de kinderen ontmoeten op:

Zondagmiddag 5 juli van half 3 tot 4 uur.

Alle kinderen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld via een uitnodiging die ze met de post hebben gekregen.

Om ervoor te zorgen dat we niet met te veel mensen in Luctor zijn, zijn de volgende afspraken belangrijk voor de ouders:

Voor het wegbrengen:

  • Groep ½ : 1 ouder kan zijn/haar kind brengen bij de voordeur van Luctor. Hier zal iemand van de leiding de kinderen opvangen en naar zijn/haar eigen lokaal brengen.
  • Groep ¾ : ouders kunnen hun zoon/dochter brengen bij de ingang van de Schaapskooi, waar groep ¾ deze middag zal zijn ( dus niet in hun eigen lokaal)
  • Groep 5/6 : zoon/dochter brengen bij de ingang van het gebouwtje naast de Schaapskooi.

Voor het ophalen:

  • Groep ½ : 1 ouder zijn/haar kind ophalen bij de voordeur van Luctor.
  • Groep ¾: kinderen komen met leiding naar buiten op de parkeerplaats bij de Schaapskooi. Daar zoekt ieder kind zijn eigen vader/moeder op.
  • Groep 5/6 kinderen komen op de parkeerplaats bij de Schaapskooi en zoeken ook daar eigen ouder op.

I.v.m. de coronaregels is het niet de bedoeling dat u als ouder blijft wachten op uw kind tijdens onze bijeenkomst. Mocht u niet in Oldebroek wonen, dan kunt u misschien een koffie adres zoeken en vervolgens om 4 uur uw zoon/dochter weer ophalen.

En misschien ten overvloede maar:

Wilt u bij het halen/brengen letten op de 1.5 meter met andere ouders?
En mocht uw kind niet fit zijn, ( denk aan koorts, hoesten ed)dan kan het helaas niet deelnemen aan dit afscheid.

Bovenstaande afspraken gelden niet voor groep 7/8. In de ochtenddienst van zondag 5 juli hebben zij een gezamenlijk afscheidsmoment.

We hopen op een waardevol en gezellig afsluitend samenzijn met onze kinderen.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u te allen tijde, iemand van de leiding benaderen. In het maandblad staan contactgegevens.