Conferentie 6 & 7 februari

Hierbij worden jullie allemaal hartelijk uitgenodigd voor de komende conferentie. Gezien
de thema’s en de sprekers belooft het een bijzondere conferentie te worden. Ds. Oscar
Lohuis zal met het thema ‘De liefde zal verkillen’ ingaan op de liefde die verkilt m.b.t. de
Here Jezus, maar ook liefde op seksueel gebied. Alles wordt verstaan onder liefde, maar
dat God ook hier regels gegeven heeft wordt weleens vergeten.
Ds. Theo Niemeijer hoopt te spreken over ‘Leven in een tijd van verval’. Hierbij zal het
leven van de profeet Elia centraal staan. Hij leefde in de tijd dat het volk Israël ver van
de Heer was afgeweken en hij moest het volk waarschuwen dat het zich moest bekeren
anders moest God met Zijn oordelen komen. Eigenlijk was die tijd een kopie van onze
tijd.

Wo. 6 febr. Ds. Oscar Lohuis over: De liefde zal verkillen.
Muziek: Chr. Gem. Koor Vox Humana uit Oldebroek
Do. 7 febr. Ds. Theo Niemeijer over: Leven in een tijd van verval.
Muziek: Kithara uit Oldebroek
Aanvang van de diensten: 14.30 uur en 19.30 uur. Tussen de diensten door is er een
broodmaaltijd. Ook is er een boekentafel aanwezig en een stand met Israël-producten.
Allen hartelijk uitgenodigd, kom zelf en breng anderen mee!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world