Groep 1 & 2

“Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel, die van alle kinderen houdt.”

Zit je in groep 1 of 2 van de basisschool dan ken je bovenstaand liedje vast wel! We vinden het fijn om jou te mogen ontmoeten op de zondagsschool. Je bent welkom in de grote zaal beneden in de kerk. We gaan samen gezellig kletsen in de kring, spelen, liedjes zingen, bidden, naar een Bijbelverhaal luisteren en leuke werkjes maken of een spelletje doen. Jezus houdt van alle kinderen, dus ook van jou! Zien we je gauw?

Tot op de zondagsschool en heeft u als ouder vragen, opmerkingen, spreek ons gerust aan.

Groetjes van de leiding,
Linda Polinder ( 0525 – 662840)
Esther Bijl
Elmiere Boogert
Annelien Polinder