Groep 3 & 4

Zit je in groep 3 of 4 van de basisschool? Dan ben jij van harte welkom bij ons op de zondagsschool!
Elke zondagochtend zijn we te vinden in het lokaal boven, rechts van de trap.
We hopen er samen een fijne tijd te hebben door met elkaar te zingen, te bidden, te
knutselen, een spel te spelen, maar we willen vooral ook veel leren over de Here Jezus!

Heeft u als ouder/verzorger vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag. We vinden het belangrijk dat elk kind met plezier komt en zich fijn voelt in de groep.

Groetjes van de leiding,
Herma Kwakkel  (0525-630704)
Johan de Zwaan
Drea van Boven
Karin van Norel
Jan Banninga