Samenkomst Kring F 10 april 2019

Samenkomst Kring F

Woensdag 10 april heeft Kring F een gezellige middag gehad. Er was een goede opkomst. Er waren ook leden van een andere kring die al vaker een F uitje bezocht hebben. Dinie van de Velde, onze gast, is aanwezig met anderen van de dialectgroep.
Met zo’n 49 personen was de zaal in Luctor goed gevuld. Allemaal uit de buurt maar ook uit het verre Drachten. Elkaar ontmoeten wordt op prijs gesteld. Piet heeft welkom geheten en daarna zingen we JdH 657 Ik wil zingen van mijn Heiland en JdH197 Volle verzek’ring. De Bijbel wordt geopend en gelezen Joh 14: 27 Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u. Het is een vrede die de Heere Jezus aanbiedt. Het is Zijn nalatenschap. We zijn eeuwig schatrijk. Waar zoeken wij naar? Zoeken we naar waar geluk? Laat Jezus dan toe in je hart. Hij bidt en pleit voor ons. Deze nalatenschap is niet tijdelijk maar eeuwigdurend. Door Hem verworven op Goede Vrijd. Door Zijn opstanding kan ons die vrede ten deel vallen. Aansluitend zingen we JdH 473 Er is een heuvel ver van hier
Dinie krijgt als eerste het woord. Het gaat vanmiddag voornamelijk in het dialect. Ze stelt eerst de groep aan ons voor. Het zijn Bertha Pleiter, Eb Boeve, Grietje van de Rozenberg, Jan Renes en Beerd van ’t Hul en Van Hattem. Ieder heeft z’n eigen aandeel deze middag. Dinie heeft altijd dialect gesproken. Het is ABN als er uit de Bijbel gelezen wordt. Als Dinie naar school gaat praat de juf de hele dag de Nederlandse taal. Thuis vertelt Dinie dat de juf de hele dag uit de Bijbel heeft gelezen. Dat was het ABN!
Er worden verhalen voorgelezen. Eb heeft een diaquiz in elkaar gezet. Daarvoor moet je wel een Oldebroeker zijn. Er valt ook een prijsje in de wacht te slepen. Dan is er pauze en doen de sapjes de ronde.
De verhalen gaan verder en Beerd van’t Hul steekt de spits af. Hij geeft ook duidelijk aan dat God een plek in het leven heeft. Jan Renes volgt met een spannend ‘Old volksverhaal’. Grietje vertelt van de betoverende piano. En Bertha Pleiter leest er een paar waargebeurde verhalen waaronder ‘’t K(n)innigie’.
Het was al met al leuk om naar te luisteren; de ene keer spannend dan weer humoristisch en lachwekkend. Dinie sluit haar verhaal af met een serieuze strekking. Ze worden allen bedankt voor hun bijdrage, ontvangen een attentie en vertrekken.
Het eten is inmiddels gebracht door Van Asselt. Henk Bouma vraagt een zegen voor de maaltijd; het stamppotten buffet. Het ruikt heerlijk en ziet er smakelijk uit. Iedereen geniet van de ruime keuze. Niks ontbreekt er aan. Wip spreekt nog een slotwoordje en dankt met ons.
Degenen die gehaald zijn worden weer thuisgebracht. Dat vindt allemaal z’n weg. Dan is het nog even afwassen. Maar vele handen maken licht werk. Het was een gezellige ontmoeting.