Mais voor Chilida

Chilida Landbouw Project 2019

Beste lezer,

Wat fijn dat u even de tijd neemt om deze informatiebrief door te nemen! We hopen u middels deze brief mee te nemen in de aanleiding en de bedoeling van het Chilida Landbouw Project 2019.

Kort gezegd: we zoeken mensen die samen met ons geld willen geven aan een groep families in Chilida, Noord-Malawi. Zodat deze families de kans krijgen zelfstandig voldoende voedsel te verkrijgen via hun landbouw. Waarom is dat nodig en wat is het idee? Leest u snel verder!

Hartelijke groet,
Adriaan Onstwedder en Hannah Oostendorp

page1image2582688page1image2580816

Chilida

Chilida is een gemeenschap in Noord-Malawi. Het bestaat uit 24 kleine dorpjes en er leven in totaal ongeveer 775 families. Het zijn veelal jonge families (de levensverwachting in Malawi is 50 jaar oud). Malawi is een van de armste landen ter wereld. De mensen in Malawi, en daarmee ook de 775 families in Chilida, leven in zware omstandigheden. De families lijden regelmatig honger. Geld voor eten, gezondheidszorg en onderwijs is er niet.

De inwoners van Chilida zijn voor eten afhankelijk van de maïsopbrengst van het land. Maar door onvoldoende financiën, onvoldoende kennis over goede landbouwmethodieken en door het ontbreken van de juiste materialen, lukt het de families vaak niet om voldoende eten te krijgen, laat staan om wat oogst te verkopen voor inkomsten. Een hardnekkige situatie waar de families niet uit komen.

Het afgelopen jaar hebben wij Godwins Maere leren kennen, hij bezoekt sinds een klein jaar de samenkomsten in Luctor Oldebroek. Godwins is een pastor in Malawi en woont samen met zijn vrouw en 4 kinderen in Chilida. Godwins verbleef het afgelopen jaar tijdelijk in Kampen waar hij met een studiebeurs een studie volgt aan de Theologische Universiteit in Kampen.

In augustus 2019 gaat Godwins weer terug naar zijn familie en zijn gemeenschap. Gedreven door Gods liefde wijdt Godwins zijn leven aan de mensen van Chilida. Hij verspreidt het woord van God en zoekt naar manieren om de armoede te doorbreken.

“IT IS NOT ABOUT WHAT WE CAN DO BUT IT IS ALL ABOUT WHAT GOD CAN DO THROUGH US FOR HIS GLORY!”

Doorbreek de armoede: start met de 1e levensbehoefte

De eerste stap om de armoedecirkel te doorbreken, is door de bevolking te helpen om voldoende eten te krijgen. De mensen halen water uit de rivier (het is uiteraard geen schoon drinkwater maar het is iets). Daarom is de grootste noodzaak op dit moment om het voedselprobleem aan te pakken. Dit is mogelijk door de mensen te leren hoe ze genoeg voedsel kunnen krijgen via duurzame landbouwtechniek (Farming God’s way). Hiervoor hebben de inwoners naast training de juiste middelen nodig, zoals zaden, koeien en mest. Maar de financiën om dit aan te schaffen ontbreken.

Daarom hebben wij deze actie Chilida Landbouw Project 2019 gestart. Als wij samen de middelen bij elkaar krijgen, kan de lokale bevolking zelf een stap verder komen, met hulp en begeleiding van de lokale organisatie Chilida Community Based Organisation (CCBO).

Helpt u mee om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen?
Ons doel is om minimaal €4.750,- in te zamelen. Met dit bedrag kunnen we 20 families op weg helpen naar een leven zonder honger.

 

De opzet van het project

Er worden 20 families willekeurig geselecteerd uit de gemeenschap. Zij krijgen drie dagen training in duurzame landbouwtechnieken. Essentieel onderdeel is het maken van goede compost wat nodig is voor bemesting.

Met het ingezamelde geld worden zaden, kunstmest en 5 koeien gekocht. In een paar jaar tijd moet de kudde koeien zo gegroeid zijn, dat de boeren beschikken of voldoende natuurlijke mest (en compost). Op die manier is de dure kunstmest niet meer nodig.

Elke familie krijgt tot die tijd de benodigde zaden en kunstmest. Aan het eind van een succesvolle oogst, leveren de families een deel in zodat met deze opbrengsten nieuwe families geholpen kunnen worden. Daarnaast wordt een jong iemand uit de gemeenschap aangesteld (en betaald) tot hoeder van de kudde koeien.

Chilida Community Based Organisation (CCBO)
De CCBO is een lokale organisatie bestaande uit 10 personen, onder leiding van pastor Godwins. Daarnaast is er een team van 6 lokale mensen die de families trainen en begeleiden in de duurzame landbouwmethode gebaseerd op FarmingGod’s way.

Gaat dit werken?

We geloven in dit project, omdat het wordt uitgevoerd door de lokale bevolking. Het is een manier om de inwoners van Chilida te versterken en zelf aan het roer te zetten. Dat betekent tegelijkertijd ook dat er geencontrole ‘van buitenaf’ op zit. Deze actie is gebaseerd op vertrouwen, gebed, gezond verstand en geloof. Daarnaast is het niet de eerste keer dat een dergelijk project met de CCBO in Chilida is gestart.

In 2016 is het eerste landbouwproject in Chilida opgezet, door een samenwerking tussen de lokale bevolking onder leiding van Godwins Maere en Matt Williams. Matt is een professor Theologie en heeft een aantal jaren in Chilida gewoond. In dit project zijn 40 families geholpen op dezelfde wijze, door training en financiën ingezameld vanuit het Verenigd Koninkrijk.

In voorbereiding op het Chilida Landbouwproject 2019 is nauw contact geweest met Matt Williams. Ook zullen we bij de uitvoering van het project goed contact onderhouden met Matt Williams.

We zullen de CCBO vragen om ons een aantal keer per jaar op de hoogte te brengen van de vorderingen.

 

Maïs voor Chilida. Helpt u mee?

Chilida, de geboorteplek van Godwins Maere. Godwins is pastor in Chilida, hij heeft afgelopen jaar Interculturele theologie gestudeerd in Kampen en de diensten van Luctor bezocht. In augustus 2019 gaat hij weer terug naar Chilida.

Zijn droom is dat de kinderen en families in Chilida op een dag geen honger meer kennen en kunnen bouwen aan een betere toekomst. Wij willen hem graag helpen deze droom te verwezenlijken. Daarom is het dit Chilida Landbouw Project 2019 gestart.

De komende periode willen we in totaal minimaal €4.750,- inzamelen. Met dit geld kunnen 20 families op weg geholpen worden richting een toekomst zonder honger:

  •   Het project wordt geleid door de lokale organisatie Chilida Community Based Organisation, o.l.v. pastor Godwins en zijn team;
  •   De families krijgen training en begeleiding in de duurzamelandbouwmethodiek Farming God’s way;
  •   Met het ingezamelde geld worden zaden, kunstmest en 5 koeien gekocht. In een paar jaar tijd moet de kudde koeien zo gegroeid zijn, dat de boeren beschikken of voldoende natuurlijke mest (en compost). Op die manier is de dure kunstmest niet meer nodig.

    Doet u mee?

  1. Maak uw gift over naar het rekeningnummer van de zending van Luctor et Emergo (fiscaal aftrekbaar!): NL52RABO 0348464053 o.v.v. Chilida Project.
  2. Daarnaast ontvangen we graag een mail als u op een van onderstaande vragen ‘ja’ antwoordt:

o Wilt u op de hoogte gehouden worden van het project?
o Mogen wij u volgend jaar nog een keer benaderen voor een gift, als er

eventueel een vervolg komt op dit project?
o Wilt u actief meedenken in een werkgroep rondom dit project?

Uitgebreide informatie is verkrijgbaar via een informatiebrief. Neem gerust contact op als u meer wilt weten!

Hannah Oostendorp-Onstwedder Tel: 06-21440950
Mail: hannahonstwedder@home.nl

Adriaan Onstwedder
Tel: 06-28890015a.g.onstwedder@home.nl

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world