mededelingen 6 september

Aanmelden van zowel bezoekers als kinderen voor zondagsschool en crèche is via aanmelden@luctoretemergo.com of via de app.

De Klussendag van de taakgroep Diaconaat staat gepland op zaterdag 10 oktober.
U kunt een klus aanmelden waar u hulp bij nodig heeft en u kunt u aanmelden om mee te helpen bij een klus. Meer hierover leest u in het maandblad of in de Luctor app.
Zondag 13 september staat de dienst in het teken van de diaconale zondag.


Donderdag 10 september willen Ruth Staal en Dennis Westerhof elkaar het ja-woord geven.
Tekst op de kaart:
In vertrouwen u te volgen, te gaan waar U ons heen leidt
Wij wensen het bruidspaar een mooie en gezegende dag.
(Ruth & Dennis hopen zondag 6-9 in de dienst aanwezig te zijn)

Br. Freek van de Berg uit Hattem is jarig op 7 september. Hij wordt 91 jaar.
Zr. Aike van de Weg-Dekker uit Oldebroek viert haar verjaardag op 9 september. Zij wordt 96 jaar.
Zr. Jans Schraven-Esselink uit ’t Harde is jarig op 11 september. Zij wordt 85 jaar.
Br. Gerrit van Boven uit Oldebroek is jarig op 11 september. Hij wordt 77 jaar.


Afgelopen week is Jan Faber overleden. Hij was de zoon van onze zuster Zus Faber-Fikse uit ’t Harde. Het afscheid en de begrafenis hebben vrijdag plaatsgevonden.

Ook ontvingen we het bericht van overlijden van mevrouw Iet Visser. Zij was de moeder en schoonmoeder van Dick & Lucia Visser-Veldkamp. Dinsdag 8 september is de afscheidsdienst.

We wensen beide families veel sterkte en kracht van God.

De bloemen zijn gebracht bij Lammert & Mag van Norel uit Oosterwolde en Zus Dekker-van de Werfhorst van het Noordeinde.