Publicatie ANBI gegevens

ALGEMENE INFORMATIE

Statutaire naam:Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo
Publieke naam:Luctor et Emergo
RSIN:803989684
Post- en bezoekadres:Mheneweg Noord 1, 8096 BR, Oldebroek
Doel:Het doel van de gemeenschap is de Naam van Jezus Christus verkondigen in woord en daad en mee te werken aan de voorbereiding van de komst van het Godsrijk en, voor zover dat reeds in de harten van de mensen aanwezig is, aan de uitbreiding daarvan.
Namen en functies bestuurders:Gerrit Jan Veldhoen, voorzitter
Janet Wastenecker, secretaris
Hennie Alberts, secretaris
Harjet de Leeuw, penningmeester
Gerrit de Zwaan Johzn, lid
Cor van der Linde, lid
Willem van de Weg WJzn, lid
Dorette de Wolf-den Heeten, lid
Beloningsbeleid:De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.
Begroting: (klik op link)Begroting 2018
Financieel verslag: (klik op link)Financieel verslag 2017
....................................................................................................................................................