Publicatie ANBI gegevens

ALGEMENE INFORMATIE

Statutaire naam:Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo
Publieke naam:Luctor et Emergo
RSIN:803989684
Post- en bezoekadres:Mheneweg Noord 1, 8096 BR, Oldebroek
Telefoon nummer:06-24451431
Email:secretariaat@luctoretemergo.com
Standaardformulier publicatieplicht KerkgenootschappenANBI Gegevens 2021