Rekeningnummers

Algemeen
IBAN-nummer:           NL71 RABO 0348404832
t.n.v. Luctor et Emergo

Zending
IBAN-nummer:           NL52 RABO 0348464053
t.n.v. Luctor et Emergo

Zendingsbazaar
IBAN-nummer:           NL83 RABO 0348482604
t.n.v. zendingsbazaar Luctor et Emergo

Diaconaat
IBAN-nummer:           NL81 RABO 0348418523
t.n.v. Luctor et Emergo

Voor overboekingen vanuit het buitenland is de identificatiecode van de bank (BIC): RABONL2U

De Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo is een erkende ANBI.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar.