Statuten en huishoudelijk reglement

In december 2015 zijn er vernieuwde statuten aangenomen. Het afschrift hiervan kunt u hier bekijken.

Statuten geloofsgemeenschap Luctor et Emergo

In aanvulling hierop is sinds december 2015 het volgende huishoudelijk reglement van kracht.

Huishoudelijk reglement Luctor er Emergo

Heeft u de Acrobat Reader nog niet dan kunt u die via de volgende link downloaden: