Samenkomsten

Het verloop van een zondagse samenkomst is heel divers, maar de volgende onderdelen komen vaak aan de orde. Vóór en tijdens de dienst wordt veel gezongen. De liederen zijn vooral afkomstig uit Opwekking en Johannes de Heer.

In Elburg wordt de samenzang begeleid door een combo, in Oldebroek afwisselend door orgel, combo of koperensemble.
Vast onderdeel zijn de mededelingen. Daarin worden activiteiten voor de komende periode doorgegeven en persoonlijke gebeurtenissen, zoals ziekte, overlijden of geboorte gedeeld.
De bidstond, die daarna volgt, is open. Iedereen is vrij om een gebed uit te spreken. Vervolgens houdt de voorganger een overdenking. Daarna vindt de afsluiting plaats met zang, dankgebed en het uitspreken van de zegen.
Tijdens de samenkomsten is er ruimte om te getuigen van wat de Heer in je leven heeft gedaan. Deze openheid en de vrijmoedigheid om te getuigen heeft al velen aangemoedigd om te vertellen over de liefde van Jezus.

De avonddiensten hebben vaak een speciaal karakter. Kinderen worden opgedragen of gedoopt, volwassenen worden gedoopt of nieuwe leden stellen zich voor. Daarnaast zijn er gedurende het hele jaar verschillende themadiensten met betrekking tot bijvoorbeeld zending, evangelisatie, diaconaat, lijdende kerk en jeugd. Deze worden door de diverse taakgroepen en commissies ingevuld.

Meer informatie over: