Bijzondere diensten

Op zich is natuurlijk elke dienst bijzonder maar er zijn een aantal diensten waarin duidelijk een speciaal aandachtsgebied is en die soms op een andere locatie worden gehouden. Hieronder volgen een aantal van deze samenkomsten:

  • Volwassen doop door onderdompeling
  • Kinderdoop
  • Opdragen van kinderen
  • Heilig Avondmaal
  • Huwelijk
  • Nieuwe leden

’s Zomers is er eenmalig een samenkomst in de openlucht: het veldfeest. Dit is een normale samenkomst met daarna informele activiteiten en dit alles zoveel mogelijk in de buitenlucht.