Conferentie

In de eerste week van februari wordt een zgn. conferentie gehouden. In deze week zijn er extra samenkomsten en bidstonden. Voor deze samenkomsten worden vaak gastsprekers uitgenodigd die een bijzondere thema uitlichten en daarnaast in een informele samenkomst wat vertellen over hun dagelijks werk. Vaak wordt muzikale medewerking verleend door een zang of muziekgroep.

De week wordt afgesloten met een speciale jeugdconferentie. Hiervoor wordt vaak een enthousiaste spreker uitgenodigd en treedt aansluitend een muziekgroep op.