Zendingszondagen

Een aantal malen per jaar wordt er op een zondag extra aandacht aan de zending gegeven. Gedurende deze samenkomsten wordt extra aandacht aan de zending en de zendingswerkers gegeven in zowel het gebed als in de verkondiging van het Woord.

Het gaat daarbij echter niet alleen om de externe zending want het zendingsveld is overal.

Sprekers zijn vaak mensen die zelf actief zijn in de zending en die deze dag meestal ook vertellen over hun werk of het werk van hun organisatie.