Overdenking April

Een nederig hart
“De liefde kent geen zelfgenoegzaamheid.”

1 Korintiers 13:4
Het nederig hart eert anderen.
Jezus heeft ons dat voorbeeld gegeven. Hij was tevreden met het etiket timmerman.
Niet van streek toen Hij ten onrechte aangezien werd voor de tuinman. Hij diende Zijn
volgelingen door hun voeten te wassen. En Hij dient ons op dezelfde manier.
Elke morgen weer schenkt Hij ons Zijn schoonheid. Elke zondag weer nodigt Hij ons uit
aan Zijn tafel.
En mogen we samen met andere gelovigen open staan voor wat Hij tot ons te zeggen
heeft.
Hij is altijd aanwezig in ons hart. Hij woont met Zijn Heilige Geest in ons.
En heeft Hij het niet over de dag waarop Hij, de Heer, “Zijn gordel om zal doen, hen aan
tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lucas 12:37)
Als Jezus zo bereid is ons te dienen, kunnen we dan niet hetzelfde doen voor anderen?
Maak andere mensen tot prioriteit in je leven! Aanvaard jouw rol in Gods plan.
Deel de lof die je ontvangt met anderen!
En, boven alles, beschouw anderen belangrijker dan jezelf.
“De liefde kent geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.”
Jackie Pullinger, die meer dan een halve eeuw in Hong Kong gewerkt heeft met hoeren,
heroïneverslaafden en bendeleden, zei in een toespraak: “God wil dat we een zacht hart
en harde voeten hebben. Het probleem is dat de meesten van ons een hard hart en
zachte voeten hebben…”
Als je hart zacht wordt gemaakt door God, zul je onvermijdelijk liefde aan anderen
betonen.
Dat ons gebed tot onze Heer en Heiland mag zijn dat Hij onze harten zacht en
ontvankelijk met medeleven en liefde voor onze naaste mag maken.
Wim van de Kamp

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world