Overdenking April

Waarheid
In navolging van onze passie voor fietsen op buitenlandse bergen, viel ons oog dit keer
op een weekje Tenerife, liefst met lekker weer. Fietsen op een vulkaan. Voorafgaand ga
je je dan in allerlei dingen van het eiland verdiepen, waar de fietsen huren, filmpjes kijken
etc. Alles wat je leest, bekijkt of opzoekt en verwacht, wordt pas waarheid als je opstapt
voor de eerste tocht… Waarom de professionals er trainen is ons duidelijk geworden!
Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden van zaken die pas waarheid worden als je ze
ervaart. De laatste tijd lijkt waarheid maakbaar, rekbaar en aan te passen aan jouw
wensen, bijvoorbeeld in de politiek. Het dient jouw doel of men reageert op de waan van
de dag. Jouw waarheid hoeft niet mijn waarheid te zijn.

We kunnen daarin als christenen ook makkelijk onze koers kwijtraken, denk ik. We
moeten zorgen dat we ons eigen (gebeds-)huiswerk doen, verdieping aanbrengen in ons
geloof en zaken zelf bestuderen.
Zo zal “Zoek het uit” naar voren komen op het aanstaande Veldfeest van 7 juli. Niet het
negatieve “Zoek het toch allemaal lekker zelf uit”, maar vanuit een verlangen en oproep
om uit te vinden: wat vindt God onze Vader ervan en dat ons eigen te maken, elkaar
mee te bemoedigen en op te bouwen! Dat is van een andere en grotere dimensie.
Noodzakelijk ook, naar mijn mening.

Ons menselijk verlangen is maar al te graag om de weg en de waarheid voor onze
levensvragen te weten. Het instrument bij uitstek daarvoor is de Bijbel Zijn Woord,
daterend al van ver voor ‘nep-nieuws’. We worden erin opgeroepen om de Schrift te
onderzoeken, te bespreken, serieus te nemen, er naar te handelen.

Zei Jezus daar niet iets over? Veel, zo niet bijna alles, van wat Hij sprak vond zijn
oorsprong in het OT. De Weg die staat voor de Joodse wet die Jezus ook Zelf naleefde,
Hij is er zelfs de vleeswording van geworden! Jezus is de Waarheid: als Vervolmaker
van de inzettingen en geboden zonder die teniet te doen. Hij is het pad dat gevolgd moet
worden, zodat we niet uitkomen bij de dood (Spr. 14:12). Bij Jezus staat alles in het
teken van Leven, Hij is de sleutel tot het Eeuwige Leven en Hij overwon zelfs de dood!
(Johannes 14:6)

Laten we ons dan als ‘professionals’ trainen in Zijn Woord!

Martin de Wolf

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world