Overdenking juli/augustus

Beste broeders en zusters,

Als ouderlingen is ons gevraagd om een stukje in het maandblad te schrijven, dit is dus
nieuw voor ons.
Wat mij zoal bezighoudt in onze gemeente, is de vraag: “Tot hoever wil ik gaan om
christen te zijn. Is het alleen een beetje passief, 1 of 2 keer in de maand een
samenkomst bezoeken en verder geen verplichting. Of wil je meer?”
Wil je Jezus volgen en groeien in je geloof? En dan komen er ook de vruchten van de
Geest. En als dat gebeurt, bevestigt dat jouw geloof.
Eddie Bakker zei een keer op een conferentie: “Wat mag het jou kosten?”
Of anders gezegd, wat heb je er voor over?
In Lucas 4:16 staat dat de Here Jezus volgens Zijn gewoonte naar de synagoge ging op
de sabbat.
Ik wil jullie als broeders en zusters oproepen om meer te consumeren door de
samenkomsten te bezoeken en de Bijbelstudies (waar relatief weinig mensen komen) bij
te wonen. Tijdens deze studies wordt ‘hoogwaardig voedsel’ aangeboden.
Van oudsher is Luctor een vereniging van vrijwilligers. Ik ben blij en dankbaar voor alle
vrijwilligers die er nu nog altijd actief zijn. Zowel jong als oud. Dank jullie wel.
Als ouderling heb je een heel mooie taak, je komt bij mensen en je hoort hele mooie
getuigenissen.
Bijvoorbeeld Marrigje Juffer zei een keer: “Ik twijfel nooit.” Als je haar dat hoort zeggen,
als alleengaande vrouw van 91 jaar, word ik daar bijzonder door bemoedigd.
Psalm 25:4 en 5 zegt:
“HEER, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer
mij, want U bent de God van mijn heil, U verwacht ik de ganse dag.”
Dit is mijn gebed voor alle Luctorianen, jong en oud, en Gods zegen op jullie levenspad.
Hartelijke groeten van Gerrit de Zwaan GJzn.

Ps. Lees je Bijbel en bid elke dag, dat je groeien mag.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world