Overdenking maart

Als Jezus morgen komen zou, vond Hij ons dan bereid?
Zien wij wel vol verlangen naar die grote eeuwigheid?
Zijn wij verzoend voor onze schuld zodat je komen mag?
Als Jezus morgen komen zou, dan had je nog een dag.

Want als de Heiland eenmaal komt, Gods plannen zijn gewis,
Zult Gij de grote rechter zien, die uw verlosser is?
Onpeilbaar diep is Zijn gena, sta daar maar veel bij stil,
O haast u, haast u, haast u toch, ’t gaat om uws levenswil.

Als Jezus morgen komen zou, zijn wij dan wel verblijd?
Als Hij, die uitziet naar die dag, Zijn grote komst verbeidt,
Zo wordt er alles toch vervuld, wat er nog komen mag,
Als Jezus morgen komen zou, dan had je nog een dag.

Want als de Heiland eenmaal komt, Gods plannen zijn gewis,
Zult Gij de grote rechter zien, die uw verlosser is?
Onpeilbaar diep is zijn gena, sta daar maar veel bij stil.
O haast u, haast u, haast u toch, ’t gaat om uws levenswil.

Als Jezus morgen komen zou, wat heb je nog voor tijd?
O stel niet uit wat u nog kan, verzoen uw schuldigheid.
Bekeer u toch en vlucht tot Hem, die zegt: ‘Kom maar, het mag’.
Als Jezus morgen toch eens kwam, dan had je nog één dag!

Wanneer u deze woorden gelezen hebt, hoop ik dat ze u geraakt hebben en u tot
nadenken zullen zetten.
Wat zou u doen als morgen echt de dag van de wederkomst zou zijn?
U kunt nog tot de Heiland komen, het is nog genadetijd.

Piet Wastenecker

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world