Overdenking Maart

“U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun
nieuwe wijn in overvloed hadden.” (Psalm 4:8)

Wie maakt ons gelukkig? Dat is een vraag die in deze Psalm klinkt. Als je deze vraag
zou stellen aan mensen op straat, dan is het aannemelijk dat in veel gevallen familie,
vrienden of kinderen een belangrijke bijdrage leveren aan het geluk dat ze in hun leven
mogen ervaren.
Een vervolgvraag zou kunnen zijn wat je onder gelukkig verstaat. De omstandigheden
waarin David verkeert bij het schrijven van deze Psalm, lijken niet te passen in het
plaatje dat we voor ogen hebben bij geluk. Er worden leugens over hem verspreid
waardoor zijn naam te schande gemaakt wordt.
Zijn vertrouwen op God zorgt ervoor dat hij zich niet hierdoor gevangen laat nemen.
Daardoor kan hij zeggen dat hij vreugde kent in zijn hart en dat hij, ondanks zijn situatie,
rustig kan gaan slapen.
De vreugde waar David over spreekt lijkt haast bovennatuurlijk, en dat is ook zo.
We kunnen heel gelukkig zijn door de mensen om ons heen en dat is reden tot grote
dankbaarheid. Maar helaas komt het tegenovergestelde ook maar al te vaak voor!
We hebben meningsverschillen, conflicten, ruzies met onze man, vrouw, kinderen,
familie, vrienden, geloofsgenoten of mensen welke op ons pad komen.
Toch is het belangrijk dat we, ondanks alle conflicten, moeiten, zorgen en pijn die het
leven vaak met zich meebrengt, net als David, de vreugde mogen ervaren om een kind
van Hem te zijn.
“Verblijd u altijd in de Heer, ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Dan zal je een vrede ervaren
die alle verstand te boven gaat.” (Filippenzen 4:4 en 7)
Je mag weten dat God jou niet loslaat. Dat je door het geloof in Jezus Christus, Zijn
kind mag zijn en dat Hij voor je zorgt. Vertrouw op Hem, onder alle omstandigheden!
“Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.
Hij heeft om de vreugde die van God Hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis
verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon.”
(Hebreeën 12:2)
Hij geeft je een vreugde en vrede die geen mens je ooit kan geven. Wij hebben
een geweldig vooruitzicht! Voor eeuwig bij Hem te zijn. Dat is onze hoop voor de
toekomst.
“En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en
niemand zal ze uit de hand van Mijn Vader rukken.” (Johannes 10:28)

Wim van de Kamp

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world