Overdenking Mei

Onbetaalbaar
In Mattheüs 18:23-35 lezen we het verhaal van een koning die wil afrekenen met zijn
slaven.
Eén slaaf is hem 10.000 talenten schuldig maar hij scheldt hem deze schuld kwijt.
Deze man komt een ander tegen die hem 100 penningen schuldig is.
Terwijl hem net zijn schuld is kwijtgescholden, toont hij aan de ander geen medelijden en
werpt hem in de gevangenis.
Toen de koning dit hoorde liet hij hem martelen en moest hij zijn schuld betalen.
Omgerekend naar onze tijd is 10.000 talenten gelijk aan ongeveer 200.000 jaarlonen,
een onbetaalbare schuld.
Een penning stond gelijk aan een dagloon, dus de ander was hem 100 daglonen
schuldig. Nog heel wat maar dat is te doen.
De vergeving die wij mochten ontvangen is onbetaalbaar, wij kunnen niets doen om dat
terug te verdienen.
Laten we daarom ook anderen vergeven, ook al kost ons dat best wel wat.
100 daglonen is niet niks.
Vergeven is soms moeilijk en pijnlijk, vooral bij broeders en zusters of familie en
vrienden.
Maar wij hebben wel een onbetaalbare vergeving ontvangen.
Moet jij nog iemand vergeving schenken of vragen?
Laten we met ons allen deze hindernissen weghalen, zodat God met al Zijn kracht, door
ons persoonlijk en als gemeente zijn werk kan doen.

Veel zegen hierbij,
Sjaak ten Hove

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world