Overdenking november

Inmiddels alweer een paar jaar geleden dat ik samen met Herman de Zwaan (GJz) op
huisbezoek ben geweest. De afsluiting maakte grote indruk op mij. Herman sloot de
avond af en bad de bekende woorden uit Hebreeën 4. “Laten wij dan met vrijmoedigheid
naderen tot de troon van de genade”. Sindsdien gebruik ik deze tekst vaker. Het is een
uitnodiging met zo’n geweldig grote inhoud die ons dichter bij God brengt, door Jezus
Zijn Zoon. Zeker wanneer we beseffen dat dit niet altijd zo is geweest. Ten tijde van het
Oude Testament was er slechts één iemand die in het Heilige der Heiligen mocht
komen. Nog niet eens elke dag, maar één keer per jaar tijdens grote verzoendag om
verzoening te vragen voor zichzelf, het volk en de mensen die zich bij het volk Israël
hadden aangesloten. Wat een voorrecht dat wij elk moment van de dag voor de troon
van God mogen verschijnen. Een plaats waar we even helemaal onszelf mogen zijn, om
even op adem op te komen, dicht bij Jezus. Even tot rust komen van deze weerbarstige
en gebroken wereld vol van zelfingenomenheid en eigengereidheid. Maar ook een
wereld vol van pijn en verdriet, angst, ziekte en wanhoop. Deze dingen zijn niet alleen
van de wereld, maar komen ook de kerk binnen. Ook kinderen van God hebben te
maken met pijn, verdriet, angst en ziekte wat hen soms kan drijven tot wanhoop.
Daarom is het goed onszelf telkens af te vragen; waar gaan we heen in situaties
wanneer de gebrokenheid van deze wereld zo op ons afkomt. Hoe vaak hebben we niet
uitgeroepen: ‘Waar moet ik heen?’ Wel, dan zegt deze tekst ons dat wij mogen komen
voor de troon van Gods genade. De troon van onze Koning Jezus. De soevereine
Koning van het universum. Die plaats heeft genomen op de allerhoogste troon, aan de
rechterhand van Zijn Vader. Een Hogepriester die de hemelen is doorgegaan, maar
tegelijkertijd naar deze wereld is gekomen om gelijk te worden aan ons, maar zonder te
zondigen. Zodat Hij voelt wat wij voelen, ervaart wat wij ervaren. Hij heeft ten volle de
verleidingen en de pijn van deze wereld gevoeld en ervaren. Daarom is het zo’n
geweldig groot voorrecht om voor deze troon te mogen verschijnen. Laat dat onze weg
zijn wanneer het leven ons benauwd, wetende dat we daar op de plaats zijn die ons
leven verandert. Hoe zullen we dan tot die troon binnengaan? De tekst uit de
Hebreeënbrief spreekt over vrijmoedigheid. Met vrijmoedigheid mogen wij komen, om
genade te ontvangen. We hoeven niet eerst naar onszelf te kijken en onszelf af te
vragen of we wel goed genoeg zijn. Of een screening, of een test te doen. We mogen
komen zoals we zijn, met al onze vragen, tekorten en gebrokenheid. Maar wel met een
diepverlangen naar Jezus. Hij die onze Enige hulp is en geeft wanneer je iets nodig
hebt. Laten we ons daarom er niet van weerhouden, maar juist elke gelegenheid
benutten om bij de troon van Gods genade te zijn. Genade is: God aan het werk in ons,
zodat onze levens veranderen tot eer en glorie van Hem.

Hartelijke Groeten, Johan Wastenecker

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world