Overdenking november

Wijsheid

Ik denk dat iedereen het belang van wijsheid wel inziet. Als we voor een keuze staan
vragen we ons soms letterlijk af: wat is wijsheid? Als we een advies zoeken dan gaan we
naar iemand van wie we een ‘wijs antwoord’ verwachten. De Bijbel zegt best veel over
wijsheid. En vooral dat wijsheid wat anders is dan verstand, intelligentie, iets wat je kunt
meten in een IQ.
In Jakobus 3:13-17 lezen we: “Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede
levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere
afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de
waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk,
duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade
praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam,
welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en
ongeveinsd.”
Ik vind het opvallend dat er geen enkele verwijzing naar denken of verstand in dit
gedeelte staat. Wijsheid van boven is een houding. Je zou kunnen zeggen: “Het komt
niet uit ons hoofd maar uit ons hart”. Echte wijsheid komt van God, legt God in ons hart,
ontvangen we door de Heilige Geest. Het gedeelte in Jakobus lijkt wel een parallel van
het gedeelte over de liefde in 1 Korinthe 13. En op zich is dat heel logisch. Want ook
echte liefde is er alleen door de Heilige Geest.
God wijst ons op echte wijsheid, echte liefde, een leven zoals Hij bedoeld heeft. We zien
het in het leven van de Here Jezus. En wij kunnen en mogen Hem volgen, door genade
en als vrucht van de Heilige Geest in ons. Ik wens u veel echte wijsheid voor uw
persoonlijke keuzes maar vooral in uw omgang met de mensen om u heen.

Gerrit Markus

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world