Overlijdens bericht Piet Tuinstra

Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
(Romeinen 14: 7-8)

Deze tekst heeft Piet Tuinstra uitgekozen om op de kaart en op de grafsteen te zetten.
Dit typeert zijn leven.
Onze zorgzame en betrokken Heit, opa en groot-opa is in vrede heengegaan.
De Heer haalde thuis:

Piet Tuinstra

Sinds 11 april 2000 weduwnaar van Annie Veenstra.
Geboren op 30 maart 1925 in Triemen (Friesland) en overleden op 11 oktober 2020 in Hospice Regenboog in Nunspeet.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De dankdienst (vrijdag 10.45uur) en begrafenis (14.30 uur in Markelo) zullen in verband met de coronamaatregelen in besloten kring plaatsvinden.
We gaan er van uit dat de dienst via de website van Luctor te volgen is.
Correspondentieadres: Fam. J. Rikkers, Hellenbeekstraat 159, 8081 HV Elburg.

PDF van Kaart