Veldfeest 7 juli met als thema “ZOEK HET UIT”

Het is al bijna weer zover. Nog een paar weken en we houden weer ons jaarlijkse veldfeest.
Ik zal u – voor de mensen die nog nooit of al lange tijd niet meer zijn geweest – kort uitleggen wat het veldfeest inhoudt.

Wat is dat veldfeest en waarom doen we dat?
Het veldfeest is een dag waarop we als mensen van onze geloofsgemeenschap op een andere manier bij elkaar komen dan in andere diensten. Het ‘andere’ zit hem dan vooral in de locatie en het karakter van de bijeenkomst. Het doel van het veldfeest is:

 • een feest te houden tot eer van God en tot opbouw van zijn gemeente;
 • het geloof op een manier te beleven en met elkaar te delen;
 • meer mensen uit onze geloofsgemeenschap te ontmoeten;
 • gezelligheid en ontspanning.

We doen dat bij voorkeur in de buitenlucht (bij mooi weer uiteraard).

Waar en wanneer wordt het veldfeest gehouden een hoe kom je daar het best?
Het veldfeest wordt dit jaar gehouden op ‘t Mulligen bij de familie Flier. Het adres is

Mulligenweg 13a, 8096 RB Oldebroek.
De routebeschrijving is:

 • Vanaf Luctor Oldebroek de Mheneweg Zuid nemen tot aan de rotonde;
 • Rotonde recht oversteken de Ottenweg op;
 • Neem de eerste weg links (Mulligenweg);
 • Steek de kruising met de Vreeweg over;
 • Volg de weg die een flauwe bocht naar rechts maakt;
 • Even verderop zie je dan vanzelf waar het is.

Iedereen is daar van harte welkom op zondag 7 juli vanaf 09:00 uur.

Wat is het programma op die dag?
Het programma op die dag zal er als volgt uitzien:

 • 09:00 uur: inloop met koffie en thee en wat lekkers erbij;
 • 09:40 uur: Voorzang o.l.v. het combo;
 • 10:00 uur: dienst o.l.v. Henk Fernhout. De kinderen gaan naar een kindertheater en behandelen dan hetzelfde thema;
 • 11:30 uur: Koffie en thee met een quiz;
 • 12:15 uur: samen eten in de vorm van een buffet;
 • 13:00 uur: zeskamp waaraan teams meedoen die worden gevormd vanuit bijv. de jeugd, ouderlingen, kringen, bestuur, etc. Ook de kinderen kunnen daaraan meedoen want er komt zelfs een aparte zeskamp voor kinderen tot en met 12 jaar. De mensen die niet meedoen vormen dan het enthousiaste publiek dat de teams aanmoedigt.
  Tijdens de zeskamp wordt traditioneel ook de ijskar geopend zodat iedereen een heerlijk ijsje krijgt;
 • ——- De gehele dag is het mogelijk om te sjoelen en te voetballen.
 • 14:30 uur: Afsluiting

Meedoen aan de zeskamp?
Dat zouden we heel mooi vinden. U kunt zich aanmelden via het opgaveformulier dat opgehangen is in de hal van het Luctorgebouw Oldebroek en het Huiken in Elburg. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar ondergetekende (met de naam van het team en de namen van de teamleden).
Wilt u wel uiterlijk 4 juli uw team aanmelden i.v.m. het opstellen van een spelschema?

Lunch
We houden een Amerikaanse fuif. Dat houdt in dat iedereen zoveel eten meeneemt als hij of zij zelf nodig heeft, zodat we in totaal voldoende eten hebben. Al het eten wordt dan uitgestald in de vorm van een buffet waaruit iedereen mag kiezen. Om te zorgen voor wat variatie en om te voorkomen dat iedereen hetzelfde eten klaarmaakt zullen we op zondag 23 en 30 juni briefjes uitdelen met een suggestie voor de lunch die je klaarmaakt. Qua hoeveelheid bereid je dan iets voor alsof je het zelf zou opeten. Heb je geen briefje ontvangen, laat dan je fantasie de vrije loop.

Wat moet u meenemen?
We willen u vragen het volgende mee te nemen:

 • Een (tuin)stoel;
 • Voor de lunch: neem zoveel mee als jezelf nodig hebt; zie het voorgaande;
 • Frisdrank (de organisatie zorgt voor koffie, thee en limonade voor de kinderen);
 • Een mok of beker (we willen geen plastic bekers meer vanwege milieuoverwegingen);
 • Bord en bestek;
 • Een pen.

Heeft u zelf geen vervoer naar ‘t Mulligen?
Als u geen vervoer heeft en zich daarvoor opgeeft, willen we u graag thuis ophalen en ook weer thuisbrengen op ieder gewenst tijdstip zodat u niet verplicht bent het hele programma te blijven. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende via e-mail of telefoon.

Tenslotte.
We hopen op heel veel deelname en dat ook de jongeren en kinderen zullen komen, zodat het een mooi feest mag zijn waarin we Hem mogen eren en ook in deze vorm lichaam van Christus mogen zijn in verbondenheid met elkaar en met Hem.

We hopen u te zien op 7 juli op ‘t Mulligen.

Namens de voorbereidingscommissie

Reyer Sneller
e-mail: rsneller@gmail.com
Tel. 06-55 122 636

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world