WEEKEND BIDDEN EN VASTEN VOOR VROUWEN

Dit jaar mogen we alweer voor het 10e
jaar een weekend samen als vrouwen van Luctor
met elkaar optrekken om te bidden en te vasten. Dit doen we om ons zo te
verootmoedigen voor onze Heer en Hem te zoeken. Het weekend wordt dit jaar weer
gehouden in Amerongen van vrijdagavond 15 november tot en met zondagmiddag 17
november. Het thema dit jaar zal zijn: ‘Bij de Bron’. De kosten bedragen 50 euro. We
hopen veel (hopelijk ook nieuwe) vrouwen te mogen ontmoeten dit weekend.
Opgave bij Marieke van der Linde, e-mail: mariekesoftijs@gmail.com of tel. 06-50923824
Groeten van: Marieke van de Linde, Marry de Zwaan, Ada van Woerden, Nelleke de
Zwaan, Harmke de Lange, Henriëtte de Groot en Liesbeth van ’t Hul

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world