De zending in?

Je bent bezoeker of lid van onze geloofsgemeenschap en hebt het verlangen om de zending in te gaan, dan is het goed om onderstaande tot je te nemen. Deze procedure behandelt het voorbereidingsproces van mogelijke zendingskandidaten. Uitgangspunt is de zendingsrichtlijn van onze gemeente. Deze procedure is een aanvulling hierop. De procedure is bedoeld om de aanstaande zendeling zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast maakt ze duidelijk wanneer iemand kan worden uitgezonden door onze geloofsgemeenschap.

Voorbereidingsproces:
De voorbereiding van in de eerste plaats de belangstellende, maar daarnaast ook van de gemeente, is een proces dat achtereenvolgens de volgende fasen kent: oriëntering (de belangstellende maakt zich bekend), bevestiging (vorming en voorbereiding van de belangstellende), afronding (belangstellende krijgt status van kandidaat-zendeling), uitzending. Er zijn twee uiterste situaties:
a) De belangstellende legt zijn plannen aan de gemeente voor met de vraag “Ik vertrouw erop dat de Heer mij leidt doordat Hij daar u inzicht in geeft; zeg maar wat ik moet doen”, of
b) de belangstellende heeft z’n plannen klaar, inclusief werkafspraken met de uitzendende organisatie, en vraagt nu: “Ik vertrek dan-en-dan met die-en-die bestemming. Hoe bent u van plan mij hierin te gaan ondersteunen?”

Meestal zit de praktijk hier ergens tussen in. In de oriënterings- en bevestigingsfase wordt een basis gelegd voor verdere samenwerking en het vertrouwd raken met elkaar

Uitzondering:
We staan open voor het feit dat God in een bijzondere situatie tot een andere procedure dan hieronder vermeld leidt, maar dan dient dit wel alle betrokkenen overduidelijk te zijn.

Klik op De zending in? om het hele document in pdf verder te lezen.