Giften

Wilt u de zendelingen van Luctor financieel ondersteunen dan is uw gift van harte welkom. Dit kan door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:

Rabobank rek. nr. 34.84.64.053
t.n.v. Zending Luctor et Emergo, Oldebroek