Luctor en Zending

Luctor noemt zichzelf een zendingsgemeente.
In de statuten van onze Geloofsgemeenschap staat:
” De gemeenschap steunt en geeft medewerking, zowel materieel als moreel, aan zendingsgenootschappen en zendingswerkers, en moedigt haar leden aan zich persoonlijk te geven voor zendingsarbeid”.

Zending en Luctor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Er zijn een groot aantal “eigen” zendelingen vanuit Luctor uitgegaan. Vaak getuigen hun verhalen van zegen, maar ook van moeilijkheden en tegenwerking, soms ook wel met ogenschijnlijk weinig of geen resultaat. Maar er wordt gezaaid tot de oogsttijd, die bij God bekend is! In Zijn kracht zijn de zendelingen doorgegaan, en gaan er nog steeds nieuwe “wereldevangelisten” naar de vreemde.

Het zendingswerk wordt binnen Luctor in gebed gedragen door thuisblijvende broeders en zusters in gebedsgroepjes, die regelmatig bijeenkomen en ook praktische hulp geven.