Taakgroep Evangelisatie

Wij geloven dat God alle mensen op de wereld liefheeft; dat iedereen bij Hem mag komen zoals hij of zij is. Alleen, en dat geldt ook voor iedereen: Hij laat je niet blíjven zoals je bent; er zal veel of weinig aan je doen en denken worden bijgeschaafd wanneer je je gaat verdiepen in zijn liefde en zorg voor de mensen.

Het doel van de taakgroep Evangelisatie is het organiseren van, en meewerken aan mogelijkheden om het Evangelie uit te dragen in de regio, vooral naar diegenen die nog weinig of niets van Hem (willen) weten.
Dat doel wordt nagestreefd door aan de ene kant de gemeenteleden van Luctor te stimuleren, op te roepen of toe te rusten tot het uitdelen van het Evangelie, en aan de andere kant door als taakgroep zelf activiteiten op te starten.

Momenteel staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Onderzoeken of het kleine Luctor gebouw kan worden ingezet als ontmoetingsplek.
2. Onderzoeken of via internet mensen kunnen worden bereikt en of daar dan ook belangstelling voor is.
3. Activiteiten met betrekking tot IECO, zie de alinea hierna.
4. Het voorbereiden van de jaarlijkse Evangelisatie-zondag in Luctor.

Samen met de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente is het IECO opgericht; de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. Deze Commissie organiseert de volgende activiteiten:
• Elke zondag wordt er een dienst gehouden op vakantiepark ’t Loo.
• Elk jaar wordt er een gezamenlijke Kerstzangdienst gehouden.
• Op enkele christelijke feestdagen zijn er gezamenlijke diensten met de kerken en de scholen.