Familie Frinsel

Vroeger
Van 1976 tot 1992 waren wij werkzaam in Guinée-Bissau (West Afrika).
De laatste zes jaar pionierden we in het zuiden van dat land onder de Biafada’s,een onbereikte islamitische bevolkingsgroep.
Om gezondheidsredenen en vanwege de scholing van de kinderen kwamen we in 1992 naar Nederland.
Het werk onder de Biafada’s was echter nog niet af en God had de belofte gegeven dat dit zou gebeuren,
wanneer we onze kinderen niet meer om ons heen zouden hebben.
Die tijd is nu gekomen. Alle drie onze kinderen zijn nu getrouwd.

Nu
Sinds eind 2008 zijn we terug in Guinée-Bissau. Eerst hebben we twee jaar gewerkt met stichting KIMON in Foia,
om te helpen nieuwe plannen op te zetten voor hulp aan gehandicapte kinderen in het zuiden van Guinée-Bissau.
Na twee jaar zijn we in Buba gaan wonen om daar te helpen het nieuwe KIMON centrum te realiseren,
maar ook om het werk onder de Biafada’s weer op te pakken.
Buba is het centrum van het Biafada gebied.
We werken nu als zendelingen van stichting WEC. WEC richt zich met name op het bereiken van onbereikte volkeren.
Vanuit Buba bezoeken we ook regelmatig Empada, de plaats waar we in de tachtiger jaren werkten en
waar we nog vele Biafada vrienden hebben die ons al vaak hebben gevraagd om terug te komen.
We hebben er een apartementje van twee kamers aangeboden gekregen op het erf van Umaru, een oude Biafada vriend.
We hebben het opgeknapt en uitgebreid met een kleine badcel/wc en brengen daar nu enkele weken per maand door.
We hopen een huisje te kunnen bouwen in Empada om er weer permanent te wonen.

Biafada taalstudie
In Buba hebben we veel nieuwe contacten met Biafada’s opgebouwd. Dat doen we nu nog in de handelstaal,
het Crioulo, dat de meeste Biafada’s goed beheersen.
Maar we merken dat onze pogingen om Biafada te spreken heel erg gewaardeerd worden.
Biafada is een taal die niet op schrift staat. Weinig buitenstaanders – en zeker geen buitenlanders – spreken die taal.
Het feit dat we die taal willen leren, wordt ervaren als een teken van vriendschap.
De komende paar jaar (2012-2013) willen we voornamelijk aan taalstudie besteden.
Het geeft ons vele mogelijkheden om met Biafada’s in contact te komen,
maar nog belangrijker, we merken dat het spreken van hun taal direct deuren opent.
In de tachtiger jaren was Hans begonnen met de studie van deze taal, maar door de vele
gemeenteactiviteiten en projectwerkzaamheden was het nooit gelukt de taal onder de knie te krijgen.
Het wordt gezien als één van de moeilijkste talen van dit land.
Het is een uitdaging om dit op onze leeftijd op te pakken, maar we weten ons door God geleid en we merken de resultaten ervan.

Biafada contacten
De taalstudie geeft veel mogelijkheden tot contacten. En contacten geven vele mogelijkheden tot evangelisatie!
Onze taalhelper Braima is een jongeman die vroeger heel veel bij ons over de vloer kwam.
Hij was één van de beste vriendjes van onze oudste zoon. Hij kwam in de zondagschool en de kerk en kent het Evangelie goed.
Hij vertelde ons dat hij in zijn hart meer evangelisch dan moslim is, maar tegenstand uit zijn
familie weerhield hem er tot nu toe van om openlijk voor Christus te kiezen.
Mbemba, een ander ‘vriendje’ van onze zoon, is ook altijd erg geïnteresseerd in het Evangelie gebleven
en wilde graag meewerken in het ‘One Story’ vertaalproject waar we in 2010 mee begonnen.
In dit project werken we met enkele Biafada’s aan de vertaling van Bijbelverhalen die we opnemen.
Het is een SIL/Wycliffe project dat tot doel heeft om gebruik te maken
van de ‘vertelcultuur’ van dit volk om via Bijbelverhalen het Evangelie te verbreiden.

Ons doel
Er zijn slechts zes of zeven Biafada gelovigen in het land en geen één van hen
woont in het Biafada gebied. Een jongeman, Mamadu, die vijf jaar geleden tot geloof kwam en aanvankelijk erg vervolgd werd door zijn familie,
is nu voor drie jaar naar de Bijbelschool om zich voor te bereiden op een bediening onder zijn eigen stam.
We zijn dankbaar dat dit mogelijk is (met hulp van iemand in Luctor).
We hopen dat hij ons werk zal versterken en later overnemen. We zijn niet zo jong meer,
maar ervaren het als een voorrecht en een zegen dat we dit werk nu nog mogen doen.

Wilt met ons bidden voor de Biafada’s en voor ons bidden dat we van God de kracht mogen ontvangen om het werk te blijven doen
totdat er Biafada’s zijn om dit zelf verder uit te voeren?

Ons doel is om een gemeente te zien ontstaan onder de Biafada’s die aansluit bij hun cultuur en taal.
Er zijn verscheidene gemeentes in het Biafada gebied, maar die worden gevormd door mensen van andere stammen met een animistische achtergrond.
Hun andere levensstijl vormt een grote barrière voor de geislamiseerde Biafada’s om zich er bij aan te sluiten.

Hartelijk dank voor jullie voorbede en steun,

Hans en Carla Frinsel

adres: Missão Evangélica
C.P. 49
Bissau
Guinée- Bissau (West Afrika)

e-mail: hfrinsel@gmail.com
cfrinsel@gmail.com