ZINGEN BIJ ZIEKE EN/OF OUDERE MENSEN OP 24 DECEMBER

Dit jaar hopen wij op dinsdagavond 24 december a.s. te gaan zingen bij zieke en/of
oudere mensen. Binnen Luctor wordt dit al vele jaren gedaan. Er worden groepen
ingedeeld en per groep worden er die avond een aantal adressen bezocht. Daar worden
enkele liederen gezongen, wordt een Bijbelgedeelte gelezen en samen gebeden.
Wilt u met ons mee op kerstavond om mensen te bemoedigen, ter voorbereiding op het
Kerstfeest? Geef je dan vóór 21 december a.s. op bij:
– Bertha Boonenberg, e-mail:bertha.boonenberg@hotmail.com of tel. 0525-632021 /06-52115521
– Petra Kingma, e-mail:vpetrakingma86@gmail.com of tel. 038-3377056 /06-23790578
Het is voor ons prettig dat u zich opgeeft, zodat er van tevoren groepen kunnen worden
ingedeeld en dat dit niet op de avond zelf hoeft te gebeuren.
Je wordt op 24 december om 18.30 uur verwacht in Luctor. De avond wordt gezamenlijk
gestart en daarna zullen we in groepen uiteen gaan.
Kent u iemand die een bemoediging kan gebruiken? Geef dit adres zo spoedig mogelijk
door (uiterlijk vóór 14 december a.s.) aan bovengenoemde personen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world