Bestuur

Het bestuur van de Geloofsgemeenschap bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, die samen het dagelijks bestuur vormen. 

De bestuursleden worden aangedragen door het bestuur en gekozen in de ledenvergadering.
Elk bestuurslid, uitgezonderd het secretariaat, neemt deel in een taakgroep. De diverse taakgroepen binnen Luctor hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. 

Het bestuur vergadert in principe elke maand. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de Geloofsgemeenschap en draagt eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen Luctor, maar legt de geestelijke leiding nadrukkelijk in handen van voorgangers en ouderlingen. 
Ook beheert het bestuur de financiën en verzorgt de boekhouding van de financiën van Luctor.

Twee keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Hier worden leden van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte gesteld, vinden er stemmingen of verkiezingen plaats en is er de mogelijkheid voor de leden om vragen te stellen. 

Contact met het bestuur is mogelijk via het secretariaat:
secretariaat@luctoretemergo.com
Tel: 06-24451431.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg