Zending

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

(Mattheüs 28:19 HSV)

De geloofsgemeenschap Luctor et Emergo heeft zich altijd als een zendingsgemeente beschouwd. Niet zozeer in de naam van de vereniging, maar wel uitdrukkelijk in de doelstelling: de Naam van Jezus Christus te verkondigen en mee te werken aan de voorbereiding van de komst van het koninkrijk van God. Als middel om dat doel te bereiken geven we steun en medewerking aan ‘uitwendige’ en ‘inwendige’ zending. Deze activiteit wordt als eerste genoemd in onze statuten, nog vóór het organiseren van samenkomsten of ander werk.

In de beginjaren van onze gemeente maakten Luctorianen kennis met zending door spreekbeurten van zendelingen die op verlof kwamen. Daardoor geïnspireerd, en door God geroepen, hebben velen van ons hun leven toegewijd aan de zendingsopdracht uit Mattheüs 28:19. In ons honderdertig-jarig bestaan zijn vele tientallen mensen uitgegaan. Zij hebben gewerkt, en zijn nog werkzaam in vele landen in veel verschillende bedieningen.

Zendelingen worden door Luctor uitgezonden met een zendingsorganisatie. In de loop van de jaren is veel samengewerkt met o.a. de WEC, Operatie Mobilisatie en Jeugd met een Opdracht. Door middel van Thuis Front Groepen voor elke zendeling of zendingsechtpaar onderhoudt de gemeente nauw contact met het werk. Ook zijn er met regelmaat themadiensten waarin zending centraal staat, en worden er jaarlijks meerdere geldinzamelingsacties georganiseerd, waaronder de zendingsbazaar. De Taakgroep Zending in Luctor heeft als opdracht om zendelingen te ondersteunen in hun bediening, maar ook in hun proces van roeping voor dit werk.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg