Over ons

Luctor et Emergo: ik worstel en kom boven.


Nee, het heeft niets met Zeeland te maken, maar het is de naam van een warme en levendige geloofsgemeenschap in Oldebroek en Elburg. Wij functioneren als een zelfstandige, evangelische zendingsgemeente. Onze basis is het Woord van God, de Bijbel en de erkenning van Jezus Christus als Heiland van de wereld. Wij geloven, dat God van ons houdt, en Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om te sterven voor onze zonden. Wie dat gelooft, mag zich een kind van God noemen en daarvan getuigen in deze wereld. Binnen onze geloofsgemeenschap is weinig schriftelijk vastgelegd. We kennen geen betaalde taken. Er zijn meerdere voorgangers ingezegend, die de samenkomsten leiden. Dit doen zij naast hun dagelijkse werk.

Naast dit algemene overzicht kunt u via de volgende links ook nog meer specifieke informatie vinden over:

Geschiedenis
Eind negentiende eeuw was Oldebroek een dorp als vele op de Veluwe. Boerenland, niet bijzonder welvarend, met een veelal orthodox-gelovige bevolking. In de tweede helft van die eeuw maakte de Noord-West Veluwe wel kennis met de moderne wereld. De in 1825 aangelegde Zuiderzeestraatweg en de spoorlijn…
Organisatie
Luctor et Emergo is een geloofsgemeenschap met de structuur van een vereniging. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Bezoekers die meer dan een jaar Luctor bezoeken en op de bezoekerslijst staan, kunnen zich aanmelden als lid. Een lid belijdt ook dat hij of zij gelooft in Jezus Christus als zi…

Bezoekers

De bezoekers van de samenkomsten komen uit de wijde omtrek van Oldebroek en Elburg. 's Morgens komen er in Oldebroek zo’n 400 mensen. In Elburg bezoeken ongeveer 150 mensen de dienst. Daarbij zijn de kinderen niet meegerekend. De avonddienst vindt alleen in Oldebroek plaats. In Elburg wordt de samenkomst gehouden in ’t Huiken, een verenigingsgebouw. In Oldebroek is naast het oude gebouw een nieuwe kerk gebouwd. Dit om plaats te kunnen bieden aan meer mensen. Het oude pand is blijven bestaan, vanwege de monumentale uitstraling en leeftijd. ‘Oud Luctor’, zoals het in de volksmond wordt genoemd, is grondig gerestaureerd en in 2009 weer in gebruik genomen. Het wordt nu gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals huwelijks inzegeningen en Bijbelstudies.

Samenkomsten

Het verloop van een zondagse samenkomst is heel divers, maar de volgende onderdelen komen vaak aan de orde. Vóór en tijdens de dienst wordt veel gezongen. De liederen zijn vooral afkomstig uit Opwekking en Johannes de Heer. In Elburg wordt de samenzang begeleid door een combo, in Oldebroek afwisselend door orgel, combo of koperensemble. Vast onderdeel zijn de mededelingen. Daarin worden activiteiten voor de komende periode doorgegeven en persoonlijke gebeurtenissen, zoals ziekte, overlijden of geboorte gedeeld. De bidstond, die daarna volgt, is open. Iedereen is vrij om een gebed uit te spreken. Vervolgens houdt de voorganger een overdenking. Daarna vindt de afsluiting plaats met zang, dankgebed en het uitspreken van de zegen. Tijdens de samenkomsten is er ruimte om te getuigen van wat de Heer in je leven heeft gedaan. Deze openheid en de vrijmoedigheid om te getuigen heeft al velen aangemoedigd om te vertellen over de liefde van Jezus.

De avonddiensten hebben vaak een speciaal karakter en worden ingevuld door gemeenteleden. Daarnaast zijn er gedurende het hele jaar verschillende themadiensten, zoals zendingszondagen en jeugdzondagen. Deze worden door de diverse taakgroepen ingevuld.

Samenkomsten

Activiteiten

We zijn een actieve gemeente. Er zijn veel verschillende taken te doen, zodat eenieder zijn of haar talenten in kan zetten. Dat kan heel praktisch op facilitair gebied, maar ook door betrokken te zijn bij kinderwerk of het bezoeken van zieken en ouderen. Door de week vinden er Bijbelstudies, kringavonden en bidstonden plaats, veelal bij mensen thuis. Daarnaast is er veel aandacht voor pastoraat, diaconaat en evangelisatie. Ook het tiener- en jeugdwerk, koor en muziek hebben een eigen plek in Luctor. Tijdens de zondagmorgen samenkomsten is er zondagsschool voor kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor kinderen tot 4 jaar.

Lees meer over de verschillende activiteiten

Scipio

Naast deze website met algemene informatie gebruiken we binnen Luctor de app Scipio voor nieuwsberichten en verdere communicatie. Onze Scipio omgeving is gesloten voor niet bezoekers om zo de privacy te kunnen waarborgen. Iedereen die zich aanmeldt voor de bezoekerslijst zal per mail een uitnodiging krijgen voor Scipio.

Zending

Zending heeft een speciale plaats binnen Luctor. Op dit moment zijn er meer dan 10 zendelingen uitgezonden, die met gebed en financiën worden en ondersteund. Zij hebben elk een thuisfrontgroep, die maandelijks samenkomt om te bidden en mee te leven.

Lees meer over zending

Interkerkelijk

Luctor heeft van oudsher banden met verschillende geloofsgemeenschappen, zoals het Leger des Heils. Ook worden er regelmatig samenkomsten met andere, lokale kerken georganiseerd. Daarbij staat centraal, wat ons als christenen samenbindt.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg