Diaconaat

Diaconaat, dienst aan de naaste, is een bijbelse opdracht voor de hele gemeente. Geïnspireerd door Jezus Christus (Joh. 13: 1-20) en opgeroepen door Paulus (Ef. 4:12) wil de taakgroep diaconaat zich samen met de gemeente van Luctor et Emergo inzetten voor de dienst aan elkaar en aan de naaste.

In het diaconaat gaat het over de volgende begrippen:
• Liefde – Gods liefde voor Zijn schepping is de bron van Zijn en daarom ook van ons omzien naar een gebroken wereld (Joh. 13:1).
• Barmhartigheid – dat is bewogenheid met de nood van de ander omgezet in concrete daden (Luc.10: 30-37).
• Gerechtigheid – God is trouw aan Zijn Woord. Hij komt op voor wie onrecht lijdt en verschaft de verdrukten recht (Ps. 146).

Hoe vertalen deze bijbelse principes zich naar de tijd waar in wij leven?
Het betekent dat maatschappelijke en materiële noden van gemeenteleden en van mensen om ons heen een belangrijk punt van aandacht zijn voor de gemeente en voor de taakgroep diaconaat in het bijzonder.

De taakgroep diaconaat richt zich hierbij op twee taakgebieden:

  1. De gemeente motiveren en stimuleren om in navolging van Jezus en met inzet van ieders gaven en talenten iets voor elkaar en de naaste te betekenen.
  2. Aandacht hebben voor diegene in ons midden, of daar buiten, die op materieel, praktisch of financieel gebied enige ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij kan het gaan om daadwerkelijke hulp, maar ook om informatie of advies.

Hoe werkt het?
Voor sociale, materiële, praktische of financiële hulpvragen kun je aankloppen bij de taakgroep diaconaat. Je kunt met allerlei problematiek worden geconfronteerd: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, (langdurige) ziekte, eenzaamheid, financiële problemen en nog veel meer zaken die maken dat je hulp of advies nodig hebt. Samen met jou/jullie kijken we naar wat nodig en wat mogelijk is.
Voor het bieden van praktische hulp wordt ook op de inzet van de gemeente een beroep gedaan, o.a. via de talentenbank. Met elkaar kunnen we het diaconaat letterlijk handen en voeten geven.
Met de privacy van een ieder wordt zorgvuldig omgegaan. De taakgroep diaconaat is er zowel voor Luctor Oldebroek als voor Luctor Elburg.

Met hulpvragen, ideeën en opmerkingen kun je terecht bij de taakgroep diaconaat. Contactpersoon is Rob Boerma, (telefoon 0625498394 of via diaconaat@luctoretemergo.com

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg