Kinder- en Jeugdwerk

De jeugd heeft de toekomst. Zo zien wij dat ook in onze geloofsgemeenschap. Binnen Luctor zijn er veel activiteiten voor de jeugd en hebben we het verlangen dat zij meer leren over het geloof en elkaar kunnen ontmoeten om goede vriendschappen op te bouwen. Er zijn daarom zowel activiteiten gericht op ontspanning/ontmoeting als het leren uit de Bijbel. We vinden het belangrijk dat de jeugd zich thuis voelt in onze gemeente. Het kinder- en jeugdwerk bestaat uit een aantal onderdelen:

Crèche

Tijdens de ochtenddienst kunnen ouders hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar brengen bij de crèche. Afhankelijk van het aantal kinderen wordt de groep verdeeld in een groep baby’s en dreumesen (0 tot 2 jaar) en peuters (2 tot 4 jaar). Er zijn minimaal twee ouders aanwezig, ondersteund door enkele tieners.

Zondagsschool

Voor alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 is er tijdens de samenkomst zondagsschool. De zondagsschool is verdeeld in 4 groepen: groep 1-2. Zij zitten beneden in het lokaal. Groep 3-4 en groep 5-6. Deze beide groepen zitten in de twee lokalen boven aan de trap. Groep 7-8 komt bij elkaar in de Schaapskooi aan de overkant van de weg, behalve op de eerste zondag van de maand. Dan mogen de kinderen van groep 7-8 mee naar de samenkomst.

De groepen 1 tot en met 6 werken met het programma Bijbelbasics. Dit is een digitale methode ontwikkeld door het NBG. Bijbelbasics wordt in alle groepen gebruikt, maar wel aangepast op leeftijd. Het programma voor kinderen van 4-8 is anders dan het programma voor de kinderen van 8-12. Kijk maar eens op bijbelbasics.nl hoe dit werkt. Groep 7-8 volgt een eigen programma wat past bij de overgang naar het middelbaar onderwijs en geloof in deze maatschappij.

Als geloofsgemeenschap vinden wij het belangrijk om alle kinderen te vertellen over wat de Here Jezus voor ze gedaan heeft. Op de zondagsschool krijgen zij dit op hun eigen niveau aangeboden. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat de kinderen elkaar leren kennen, met elkaar spelen en in de kring van elkaar horen hoe het met ze gaat.

De kinderen kunnen voor de dienst naar hun eigen lokaal komen en al samen spelen, voordat we starten met het programma. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van harte welkom!

Tieners

Elke zaterdagavond is er ‘tieners’. Alle jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 15 jaar zijn van harte welkom op de tienerzolder, boven in Luctor. Soms worden de avonden elders georganiseerd, of gaan ze er samen met de jeugdgroep van Luctor erop uit. We vragen ouders om deze avonden aan te moedigen. Neem vooral ook andere vrienden van buiten Luctor mee, iedereen is welkom. De avonden zijn heel divers, van een leuke ontspanning tot een serieus gesprek over de Bijbel. De avond begint om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur.

Jeugdgroep

Voor de jeugd van 15 jaar en ouder wordt er – net als bij de tieners – elke zaterdagavond iets georganiseerd. Ook hier is een goede mix van ontspanning en serieuze gesprekken. Soms worden er avonden samen georganiseerd, zoals een sportavond o.i.d. De Jeugd komt samen in de Schaapskooi, tegenover Luctor. Ben je nieuwsgierig of dit iets voor je is? Kom eens kijken op een zaterdagavond! De avonden beginnen op 19.30 uur en duren tot c.a. 22.00 uur. Van harte welkom!

Jeugddiensten

Tien keer per jaar wordt er door de jeugddienstcommissie een jeugddienst georganiseerd. Deze zijn ’s avonds en starten om 19.00 uur. Er zijn dan jonge sprekers en/of sprekers die jong van geest zijn die de overdenking verzorgen en er is een band uit Luctor of juist van buiten die de aanbidding verzorgt. De Pr vindt meestal plaats via de socials. Dus houd vooral de socials in de gaten!

Taakgroep Jeugd

Om het kinder- en jeugdwerk te ondersteunen en te faciliteren is er een taakgroep Jeugd. Het doel van de taakgroep is het bevorderen, verbinden en stimuleren van het jeugdwerk binnen Luctor van 0 tot 25 jaar. Binnen deze taakgroep zit zowel een afgevaardigde vanuit het bestuur als een jeugdouderling, aangevuld met leden die betrokken zijn bij het jeugdwerk of een hart voor jeugd hebben en daar visie voor willen ontwikkelen.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg