Kringen

Onze gemeente is opgedeeld in kringen om zo elkaar in een kleinere settings te ontmoeten. Hieronder leest u de activiteiten die o.a. door een kring wordt gedaan.

Kringdag

Een kringdag, waarvoor alle leden van de kring worden uitgenodigd. Dit kan een kleiner of groter dagdeel zijn, meestal op zondag na de morgendienst.
Doel hiervan is ontmoeting met elkaar en het leren kennen van de andere kringleden. Maar ook het ongedwongen samen zijn en het spreken over alles wat ons bezig houdt. Tijdens een kerkdienst is daar immers niet altijd gelegenheid voor.

Bijbelstudie

Er zijn momenteel 2 Bijbelstudiegroepen. Deze komen op een donderdagavond in huiselijke kring bij elkaar, om elkaar te ontmoeten, samen te zingen en natuurlijk de Bijbel te bestuderen. Belangstellenden, ook uit andere kringen, zijn hier uiteraard van harte welkom.


Doel hiervan is de Bijbel beter te leren kennen maar ook om deze middels hoor en wederhoor in de onderlinge gesprekken meer eigen te maken. Ook is dit een plek waar lief en leed gedeeld kan worden. Tot slot eindigen we hier altijd met een bidstond, waar ieder die dat wil, aan kan deelnemen.

Huisbezoek

In deze kring is het huisbezoek als volgt georganiseerd:
De circa 80 adressen zijn verdeeld over 4 kringbezoek teams. Deze teams, meestal bestaande uit 2 personen streven ernaar om elk adres om de 2 jaar te bezoeken.
Doel van deze bezoeken is elkaar te leren kennen als dat nog niet het geval is en elkaar te bemoedigen. Dit kan geschieden met iets uit het Woord maar ook gewoon door het omzien naar elkaar.


In de vele jaren dat dit al gebeurd, is wel gebleken, dat deze avonden zowel voor de bezochte kringleden als voor de bezoekers zelf, als zeer gezegende avonden wordt ervaren.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg