Pastoraat

Met pastorale vragen kunt u terecht bij voorgangers en ouderlingen. In Elburg wordt daarnaast de pastorale zorg ook ingevuld via de kringen. Voor specifiek bevrijding pastoraat is er ook een pastoraal bevrijdings team.

Rond 2008 is op initiatief van de voorgangers en ouderlingen van Luctor een team gevormd van pastorale werkers die zich hebben laten scholen in het bevrijdingspastoraat. Later is dit team uitgebreid met medewerkers van de Vrij Evangelische Gemeente in Oldebroek. Dit team is beschikbaar voor de bezoekers van Luctor en de VEG, maar ook voor mensen buiten deze twee kerken.

Pastoraal Bevrijdings Team

Het team staat voor pastoraat voor bevrijding en innerlijke genezing, met de nadruk op pastoraat en groei in wandel met Christus, vervolgens op het genezen van innerlijke wonden en het verbreken van banden die je belemmeren om vrij te zijn.

Jezus wil dat wij vrij worden van leugens, schuld, angst en schaamte. Door pastorale gesprekken om eventuele zonden, innerlijke wonden en bindingen aan het licht te brengen wandelen we samen door iemands leven om die vrijheid en innerlijke genezing te bereiken. Misschien is het iets voor jou om een traject bij het PBT te gaan volgen.

Maar soms is het allemaal niet zo spannend en kan 1 gesprek de lucht al klaren.

Met geheimhouding, liefde, respect en zonder een houding van oordeel of veroordeling willen we een veilige plek en een luisterend oor bieden. Voor meer informatie of een gesprek kun je terecht bij Herman en Nelleke de Zwaan. Stuur daarvoor een mail naar genade@planet.nl

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg