Taakgroep diensten

De taakgroep diensten coördineert en faciliteert de verschillende diensten in Luctor. Dat betekent dat er een rooster wordt gemaakt voor alle diensten in Oldebroek en Elburg.

In dit grote rooster staan de namen van voorgangers en gastsprekers/interne sprekers. Ook de verschillende luctorcommissies die een dienst vullen worden genoemd. Hierbij kun je denken aan de jeugddienstcommissie en de taakgroep zending.

De muzikale begeleiding wordt ingeroosterd net als de mensen die het geluid en de beamer verzorgen. Verder heeft het livestream-team een plek in het rooster evenals de bhv en de beheerders.

Met al deze mensen en groepen heeft de taakgroep contact om tot een invulling van alle diensten te komen.

Met regelmaat is er contact met kerken uit Oldebroek en Elburg met betrekking tot gezamenlijke diensten en/of themadiensten.

In de taakgroep zitten verschillende Luctorianen: iemand die het bestuur vertegenwoordigt en iemand die de voorgangers vertegenwoordigt. Ook zitten er mensen in de taakgroep die de diensten in Elburg bezoeken en mensen die de diensten in Oldebroek bezoeken. Samen zorgen ze ervoor dat de zondagse diensten in Luctor vorm krijgen.

Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg